ธันวาคม 2015

เชียงใหม่ บริษัทเชฟรอน สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งศูนย์อาชีวศึกษาระดับภูมิภาค

Share This: ดร.ก…