โชคดีปีนี้กระแสลมไม่พัดเข้าสนามบินเชียงใหม่เช้านี้จัดเก็บได้เพียง 7 ลูก

Share This:

เชียงใหม่ ส่งท้ายปีปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้าทั่วเมืองนับหมื่นลูก โชคดีปีนี้กระแสลมไม่พัดเข้าสนามบินเชียงใหม่เช้านี้จัดเก็บได้เพียง 7 ลูก หลังใช้มาตรการควบคุมการปล่อย ตามเวลา
ที่ท่ากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน ได้ออกตรวจและสำรวจปริมาณโคมลอยที่ปล่อยในช่วงค่ำคืนวันส่งท้ายปี 2558 เข้าสู่ปีใหม่ 2559 ในห้วยเวลาตั้งแต่เวลา 08.00 น.วันที่ 31 ธ.ค.58 จนถึงเวลา 08.00 น. วันที่ 1 ม.ค.59 พบโคมลอยขนาดเล็ก 3 ลูก ขนาดกลาง 4 ลูก รวม 7 ลูกที่ได้ตกเข้ามาอยู่ภายในสนามบินเชียงใหม่ ซึ่งพบว่ากระแสลมไม่ได้พัดเข้าย้อนกลับเข้ามาในสนามบินเชียงใหม่ และไม่มีการยกเที่ยวบิน
เหมือนในปีที่ผ่านมาของเมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.57 ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 ม.ค.58 สามารถเก็บโคมลอยที่ลอยมาตกในสนามบินได้ถึง 206 ลูก วันที่ 2 เก็บได้ 70 กว่าลูก ถือว่ามากกว่าใน ช่วงประเพณีเดือนยี่เป็งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการปล่อยโคมลอยปีนี้เป็นไปตามมาตรการจังหวัดเชียงใหม่ได้ผล ของมาตรการป้องกันเหตุอุบัติภัยในห้วงเทศกาลลอยกระทงและ เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2558 โดยออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติการจัดทำและการปล่อยโคมควัน โคมลอยหรือโคมไฟ และมาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง พ .ศ.2558 ในพื้นที่ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมด 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทุกตำบล , อำเภอ หางดง ทุกตำบล , อำเภอสารภี มีตำบลหนองผึ้ง ขัวมุง ดอนแก้ว สันทราย และท่าวังตาล , อำเภอแม่ริม มีตำบลดอนแก้ว เหมืองแก้ว ริมใต้ และแม่สา , ตำบลสันทราย มีตำบลหนอง หาร ซึ่งในทั้งหมด 5 อำเภอนี้
ยกเว้นให้แค่ 2 วันที่สามารถปล่อยได้คือ วันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทง และในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ โคมควัน ให้ปล่อยในช่วงเวลา 10.00 น. – 12.00 น. และโคมลอย ให้ปล่อยหลังเวลา 21.00 น.เป็นต้นไป เท่านั้น ขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ให้รับทราบและปฏิบัติตาม ประการจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยโคมควัน และโคมลอย
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พรบ.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พงศ.2550 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการปล่อยโคมหากเกิดความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้จัดให้มีการ ปล่อย ผู้ปล่อย ผู้จำหน่าย รวมทั้งผู้ผลิต ผู้จัดทำโคมต้องพ้นร่วมกันรับผิดชอบ และการจัดทำ การจำหน่าย การปล่อยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานที่มีความปลอดภัย และ ร้านที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงก็ต้องได้รับอนุญาตหากพบว่าไม่มีก็จะต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments