ตามรอยภาพยนตร์เรื่อง คิดถึงวิทยา นักท่องเที่ยวเนื่องแน่น

Share This:

นักท่องเที่ยว เยี่ยมทัศนียภาพที่สวยงาม บริเวณ แก่งก้อ ภายในอุทยานแห่งชาติ แม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน
ในช่วงวันหยุดยาว ของ เทศกาลปีใหม่ 2559 มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด เดินทาง เยี่ยมชม ทัศนียภาพที่สวยงาม บริเวณ แก่งก้อ โดย การล่องแพ ชม ทิวทัศน์ที่ สวยงามของโขดหิน และ ภูเขา ที่ เกิดจากการสร้างเขื่อนภูมิพล , ชมวิถีชีวิตชาวประมง และ เยี่ยมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาห้องเรียนเรือนแพ ซึ่งเป็น โรงเรียนบนแพลอยน้ำ ต้นแบบ ใน ภาพยนตร์เรื่อง คิดถึงวิทยา บรรยากาศ การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ จังหวัดลำพูน มีประชาชนมาท่องเที่ยว เยี่ยมชม ทัศนียภาพ ที่สวยงาม บริเวณ แก่งก้อ ภายในอุทยานแห่งชาติ แม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยนักท่องเที่ยว สามารถ เช่าแพ และ เรือหางยาว ล่องไปตาม ลำน้ำปิง ซึ่ง ขณะนี้แม้จะมีปริมาณ น้ำค่อนข้างน้อย แต่นักท่องเที่ยว สามารถมองเห็น สองฝั่ง
แม่น้ำ ที่เป็นทิวทัศน์ โขดหิน และ ภูเขา ที่เกิดจากการก่อสร้าง เขื่อน ภูมิพล ในจังหวัดตาก มี ชุมชนชาวประมง ประกอบอาชีพ หาปลา ทั้ง สองฝั่งแม่น้ำ ระหว่างทาง นักท่องเที่ยว จะ ได้พบกับ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาห้องเรียนเรือนแพ ซึ่ง นักท่องเที่ยว สามารถ เยี่ยมชมโรงเรียน และ มอบสิ่งของให้แก่ เด็กนักเรียน ที่แห่งนี้ได้ ซึ่ง นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่า ราชการจังหวัดลำพูน ก็ได้เดินทางมา มอบผ้าห่มให้แก่ ประชาชน นักเรียน ที่อาศัย บริเวณ ห้องเรียนเรือนแพ จำนวน 60 ชุด ด้วย เมื่อนั่งเรือ ไปจนถึงรอยต่อ ระหว่าง จังหวัดลำพูน กับ จังหวัดตาก จะพบกับวัดพระธาตุแก่งสร้อย ซึ่งเป็นวัดโบราณ เก่าแก่ ในสมัย พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนคร หริภุญชัย
( จ.ลำพูน ) ซึ่ง ในช่วงเทศกาลวัดหยุดยาว จะมี พุทธศาสนิกชน มาปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็น สิริมงคล แก่ชีวิต และ หากล่องเรือ เข้าสู่เขต จังหวัดตาก จะพบ พระธาตุผาไข่ อินทร์ แขวน” หรือ “เจดีย์สันติภาพโลก” ซึ่งพระธาตุจะตั้งอยู่บนดอยริมแม่น้ำปิง ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว ที่ ชอบการล่องแพ สำราญ สามารถ เช่าแพ เดินทางจาก แก่ง ก้อ อุทยานแห่งชาติ แม่ปิง จ.ลำพูน ไป ยังเขื่อนภูมิพล จ.ตาก โดยจะใช้เวลา เดินทาง 1 คืน สถานที่ ท่องเที่ยว บริเวณ แก่งก้อ ใน เขต อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึง นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ซึ่ง เหมาะกับ นักท่องเที่ยว ที่ ชื่นชอบการ โดยสารทางเรือ

 

ทีมข่าว PressPeoPle ลำพูน

ขอบคุณภาดข่าว ปชส.ลำพูน

Comments

comments