ศูนย์ถนนศปภ.เขต10 สรุปการเกิดอุบัติเหตุ

Share This:

สรุปข้อมูลศูนย์ถนนศปภ.เขต10 วันที่ 2 มกราคม 2559 ดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุจำนวน17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ17 คน เสียชีวิต – คน
2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุจำนวน- ครั้ง
3.จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 3ครั้ง บาดเจ็บ5 คน เสียชีวิต -คน
4. จังหวัดลำปาง เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 5ครั้ง บาดเจ็บ 4คน เสียชีวิต 1 คน ผู้เสียชีวิตชื่อนายเพขร มะโนเริง อายุ63 ปี ต.เวียงมอก อ.เถิน สาเหตุมอเตอร์ไซไม่ปลอดภัย
(รวมวันนี้ 4 จังหวัด เกิดอุบัติเหตุ จำนวน25 ครั้ง บาดเจ็บ 26คน เสียชีวิต1 คน)
สรุป(.ยอดรวมสะสม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 222 ครั้ง บาดเจ็บ 225 คน เสียชีวิต 13 คน)

Comments

comments