สรุปข้อมูลศูนย์ถนนศปภ.เขต10 วันที่ 3 มกราคม 2559

Share This:

สรุปข้อมูลศูนย์ถนนศปภ.เขต10 วันที่ 3 มกราคม 2559 ดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุจำนวน17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ17 คน เสียชีวิต – คน
2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุจำนวน3 ครั้ง บาดเจ็บ3คน เสียชีวิต-คน
3.จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 7ครั้ง บาดเจ็บ8 คน เสียชีวิต 1คน คือ นายสมพงษ์ บัญบึง อายุ25ปี ต.บ้านกลาง อ.เมือง สาเหตุ ขับรถเร็วกว่ากฏหมายกำหนด
4. จังหวัดลำปาง เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 6ครั้ง บาดเจ็บ 6คน เสียชีวิต – คน
(รวมวันนี้ 4 จังหวัด เกิดอุบัติเหตุ จำนวน31 ครั้ง บาดเจ็บ 34 คน เสียชีวิต1 คน)
สรุป(ยอดรวมสะสม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 255 ครั้ง บาดเจ็บ 259 คน เสียชีวิต 14 คน)

Comments

comments