สรุปธค. 58 อินทนนท์ยังยอดฮิตนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มขึ้นเกือบ 2 หมื่นคนจากปี 57

Share This:

เชียงใหม่ สรุปธค. 58 อินทนนท์ยังยอดฮิตนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มขึ้นเกือบ 2 หมื่นคนจากปี 57 โดยเฉพาะวันที่ 31 ธค. 58 กว่า 2.3 หมื่นคน ซึ่งการใช้รถส่วนตัวเพิ่มขึ้นไม่มาก ขณะที่การใช้บริการรถเหลืองและชุมชนมากขึ้น มีปัญหาเพียง 3-4 รายคาดโทษไว้ มีอุบัติเหตุเพียง 6 รายไม่มีเหตุใหญ่

นายพรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยทนแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สรุปสถิตินักท่องเที่ยวและยานพาหนะ ของเดือนธันวาคม 2558 มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้นจำนวน 198,232 คน ยานพาหนะรวมทั้งสิ้น จำนวน 47,533 คัน เปรียบเทียบกับ ธ.ค.57 ปีเพิ่มขึ้น จำนวน 17,209 คน โดยสถิตินักท่องเที่ยวและยานพาหนะวันที่ 31 ธ.ค. 57 นักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดจำนวน 22,023 คน ชาวไทย 21,814 คน ชาวต่างชาติ 209 คน ยาน พาหนะ 5,123 คัน ส่วนสถิตินักท่องเที่ยวและยานพาหนะวันที่ 31 ธ.ค. 58 รวมนักท่องเที่ยวจำนวน 23,217 คน ชาวไทย. จำนวน 22,879 คน ต่างชาติจำนวน 338 คน ยานพาหนะรวม 5,851 คัน เปรียบเทียบนักท่องเที่ยวกับ วันที่ 31 ธ.ค. 57 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม 1,194 คน และยานพาหนะเพิ่มขึ้นจำนวน 728 คัน
ส่วนนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 57 รวมนักท่องเที่ยว 9,485 คน ชาวไทย 8,965 คน และต่างชาติ 520 คน วันที่ 28 ธันวามคม 57 นักท่องเที่ยวรวม 12,382 คน ชาวไทย 11,443 คนและต่างชาติ 939 คน วันที่ 29 ธันวาคม 57 นักท่องเที่ยวรวม 7,421 คน ชาวไทย 7,103 คน และต่างชาติ 318 คน วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นักท่องเที่ยวรวม 9,684 คน ชาวไทย 9,075 คน และต่างชาติ 609 คน
อย่างไรก็ตามในปีนี้การมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่อุทยาน ตำรวจ ทหารอากาศ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนส่งเชียงใหม่ แขวงการทาง สาธารณสุข และชุมชน เข้ามาร่วมกันทำงานดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด มาจนถึงวันหยุดยาวสิ้นปีจนถึงปีใหม่ มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพียง 6 ราย เป็นล้มแฉลบเอง และเฉี่ยวชนกัน ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่จนมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บหนักหัวแตก แต่เกิดปัญหาของมัคคุเทศน์และรถสี่ล้อเหลืองจำนวน 3- 4 รายที่เอาเปรียบในการซื้อตั๋วของนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ใช้เป็นนักท่องเที่ยวไทย ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนพร้อมคาดโทษไว้ ถึงปรากฎการณ์น้ำค้างแข็ง หรอเหมยขาบ จะมาช้าเดือนธันวาคมเกิดขึ้น 3 ครั้งแต่ช่วงต้นปีก็เกิดขึ้นมาให้ได้สัมผัสอุณหภูมิยอดหญ้้าต่ำสุด ลบ 1 องศาเซลเเซียส
ขณะเดียวกันเช้าวันนี้ เกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ เหมยขาบเกิดขึ้น บางๆ ริมถนนช่วงกม 45 ขึ้นไปจนถึงยอดดอย ให้ได้สัมผัสติดต่่อกันเป็นวันที่ 3 ของปีใหม่ ยอดดอยอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments