7 วันสัญจรปลอดภัยผู้ใช้บริการผ่านสถานีขนส่งแห่งที่ 3 เพิ่มขึ้นกว่า 20 %

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการเดินทางปีใหม่ 59 ผ่านไปด้วยดี 7 วันสัญจรปลอดภัยผู้ใช้บริการผ่านสถานีขนส่งแห่งที่ 3 เพิ่มขึ้นกว่า 20 % ผลจากสายการบินเต็มคนหั่นมาใช้รถสาธาณณะเพิ่มขึ้น ปีนี้ไร้ปัญหา 5 ไร้ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ตกค้าง อุบัติเหตุ และร้องเรียน

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ สรุปผลการเดินทางผ่านรถโดยสารสาธารณะ สถานีขนส่งผู็โดยสารแห่งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเดินทางปีนี้เพิ่มขึ้นจำนวนกว่า 1.5 แสนคน เพิ่มขึ้นรอยละ 20 โดยเฉพาะวันที่ 31 ธันวาคมเดินทางมาสุดเกือบ 6 หมื่นคน ตลอดจนการเดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 2- 4 มกราคม 2559 เที่ยวรถปกติ 70 เที่ยว ทั้ง 3 วันเต็ม เสริมรถรวม 86 เที่ยว วันที่ 2 กราคม เสริมมากสุด 44 เที่ยว สายเชียงใหม่-กรุงเทพ จากการตรวจสอบการเดินทางช่วง 7 วันสัญจรปลอดภัย ไม่พบปัญหา พนักงานขับแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ ไม่พบสารเสพติดแม้แต่รายเดียว ไม่มีการ้องเรียนผ่าน 1584 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการตกค้างในสถานีขนส่งเชียงใหม่ทั้งวันขามาและขากลับ สำรองรถไว้รองรับให้สามารถซื้อตั๋วเดินทางต่อได้ โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือการดูแลอำนวยความสะดวกป้องกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ขนส่งและปปส. เข้ามาควบคุมดูแลร่วมกัน ที่สำคัญผู้ประกอบการที่นำระบบควบคุมความเร็ว GPS มาใช้ทำให้การเกิดอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นจากจังหวัดเชียงใหม่
อย่างไรก็ตามพบว่าจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งาจากสายการบินท่เต็มทุกวันส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหั่นมาใช้บริการรถสาธาณะเพิ่มขึ้น จนทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคึกคักมากกวาเดิม ก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ผ่านพ้นไปด้วยดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments