งานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ก.พ. 59

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ก.พ. 59 บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมภายใน งานก็จะมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน

จังหวัดเชียงใหม่นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอสะเมิง ได้ร่วม กันแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน “เทศกาลสตรอเบอรี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 15 จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 ก.พ. 59 บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมภายในงานก็จะมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน โดยภาคกลางวันแต่ละวันจะมีกิจกรรม การจำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร สินค้าโอทอปสะเมิง การ ประกวดสตรอเบอรี่ การแข่งขันส้มตำสตรอเบอรี่ลีลา นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พืชผลทางการเกษตรโครงการหลวง และโครงการตามแนวพระราชดำริ และแอ่วกาด มั่วคัวฮอม ในส่วนภาคกลางคืน จะมีกิจกรรมได้แก่ การประกวดธิดาสตรอเบอรี่สะเมิง การประกวดธิดาชนเผ่า ซึ่งงานในแต่ละปีสามารถสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศได้สนุกสนานและได้ชิมสตรอเบอรี่สดๆที่ส่งตรงจากเกษตรกรอีกด้วย

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การปลูกสตรอเบอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558/59 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 5,439 ไร่ ในเขต 10 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง แม่วาง ฝาง แม่แจ่ม แม่ริม เมือง จอมทอง แม่ออน หางดง และกัลยาณิวัฒนา ซึ่งอำเภอที่ปลูกมากที่สุดคืออำเภอสะเมิง ที่มีพื้นที่ปลูกถึง 3,540 ไร่ จากเกษตรกร 640 ราย และเป็นเกษตรอินทรีย์ เกือบทั้งหมด และคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 13,385 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,100 ล้านบาท ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 3,501 ไร่ เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 8,615 ตัน ซึ่งปีนี้อากาศหนาวเปลี่ยนแปลง ทำให้สตรอเบอรี่ออกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ถึงแม้จะออกน้อย แต่ราคาก็ไม่ได้สูงมาก ซึ่งราคาตามท้องตลาด หากเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานฯ 80 ก็จะอยู่ที่กิโลละไม่เกิน 450 บาท ในไซส์ขนาดใหญ่ หากไซส์ขนาดเล็กก็ไม่เกิน 400 บาท หากเทียบกับปีที่ผ่านมาราคาจะพุ่งสูงไปถึง 600 – 700 บาท แต่เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็น การดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสอากาศหนาว ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในงาน และยังได้ลิ้มรสตรอเบอรี่ได้จำนวนมากและยังราคาถูกอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้ เกษตรกรด้วย

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments