จ่อวิกฤตหนักน้ำเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำรวมไม่ถึง 20 %

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยเขื่อนแม่งัดใช้ได้ถึงกลางพ.ค. นี้ หลังปริมาณน้ำเหลือ เพียง 70 ล้าน ลบ .ม. ระบายหล่อเลี้ยงแม่น้ำปิงสัปดาห์ละ 2 รอบ และใช้อุปโภคและบริโภค หากเดือนพ.ค.นี้ฝนไม่มาน้ำหมดแน่นอน

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำโดยรวมของเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่งมีน้ำรวมเหลือเพียง 19 % โดยทุกอ่างงดการระบายเพื่อกักเก็บไว้ โดยเฉพาะเขื่อนแม่กวงที่งดการระบายเพื่อการเกษตรเหลือน้ำเพียง 30 ล้าน ลบ.ม. คงเพื่อรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ส่วนเขื่อนแม่งัด ปีนี้นับว่า วิกฤตมากแตกต่างจากปีที่แล้วในช่วงเดียวกันที่แล้งแต่มีน้ำในอ่างที่ 170 ล้าน ลบ.ม. แต่มาปีนี้เหลือเพียง 70 ล้าน ลบ.ม. การใช้น้ำขณะนี้คงรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำปิง โดยระบาย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1.7 ล้าน ลบ.ม. จะระบายรวม 34 ล้าน ลบ.ม. ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เหลือไว้ 1 ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนน้ำอีก 25 ล้าน ลบ.ม. ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ทำให้มีน้ำใช้จริง 60 ล้าน .ลบ. ม
ซึ่งปริมาณน้ำขณะนี้ถือเป็นต้นทุนน้ำก้อนสุดท้ายหาก ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ฝนยังไม่ตกลงมาช่วย น้ำหมดอ่างอย่างแน่นอนไม่มีแม้น้ำต้นทุนกักเก็บไว้ ทำให้ชาวเชียงใหม่ต้องเกิดผล กระทบอย่างแน่นอน ต้องขอให้ประชาชนร่วมกันประหยัดการใช้น้ำให้มากขึ้น เพื่อรอให้พ้นสภาวะวิกฤตของความแห้งแล้ง เพราะส่วนใหย่ยังคงตคิดว่าน้ำยังมีมาก แต่ความเป็นจริง ตอนนี้แถบจะไม่มีน้ำในเขื่องและอ่างเก็บน้ำ

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments