รองรับ AEC โรงเรียนสอนขับและสอบใบขับขี่นานาชาติ เอกชนแห่งแรกในตัวเมืองเชียงใหม่

Share This:

ที่สำนักงานขนส่ง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ ตัวแทนกรมการขนส่งทางบก ลงนามความร่วมมือนายขจิตร หิรัญพฤกษ์ ผู้ประกอบการโรงเรียนสอนขับรถและสอบใบขับขี่รถ ตั้งอยู่ใกล้สำนัก งานขนส่งเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ให้เปิดการเรียนการสอนได้และสอบใบขับขี่รถยนต์และรถ จักรยานยนต์ ของเอกชนแห่งที่สอง แต่เป็นแห่งแรกในเมืองเชียงใหม่ ทั้งการสอบทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับกรมการขนส่ง ห้องอบมรม ห้องสอบภาคทฤษฎี และสอบภาคสนาม เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ต้องการสอบใบขับขี่รถ
ด้านนายขจิตร หิรัญพฤกษ์ ผู้ประกอบการกล่าวว่าหลังจากเปิดมา 6 เดือน ซึ่งเป็นการตรวจสอบผ่านมาตรฐาน มีผู้ข้าเรียนเดือนละ 100 กว่าคน รวมกว่า 600 คนที่ผ่านการเรียนการ สอนและสอบใบอนุญาติขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต์ ที่ต้องผ่าน 15 ชั่วโมง มีตัวอย่างข้อสอบภาษาหลักไทย อังกฤษ พม่า และญีปุ่น มาให้ได้อ่าน โดยเฉพาะการเข้าสู่ AEC และ จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่หลายชาติ ก็พร้อมนำภาษา หลักๆ อาทิ ไทย ญี่ปุ่น จีน อักฤษ พม่า เข้ามาใช้การอบรม ซึ่งหลังจากนี้ก็จะทะยอยนำภาษาอื่นเข้ามาเพื่อรอง รับชาวต่างชาติที่ต้องการสอบใบขับขี่ของไทย
ส่วนนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กล่าวว่านับเป็นอีกภาคเอกชน เข้ามาดำเนินการตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ในการเปิดการเรียนการสอบใบขับขี่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนชาวต่างชาติ ซึ่งสอบผ่านตามมาตรฐาน ก่อนจะมาขอออกใบขับขี่รถได้ทั่วประเทศ ไม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากคนในจังหวัดเชียงใหม่ แล้ว จังหวัดอื่นที่ต้องการก็สามารถเดินทางมาเพื่อขอเข้ารับการอบรมและสอบได้ เพราะการสอบที่มีคุณภาพโดยเฉพาะภาคทฤษฎี ที่จะถ่ายภาพผู้สอบไว้ร่วมกับข้อสอบ ซึ่งผู้สอบจาก ภากเอกชนต้องผ่าน 100 % ถึงจะได้ออกใบอนุญาตได้ ทำให้ผู้เข้ารับการสอบและอบรมจะต้องมีมาตรฐานคุณภาพความรู้ความปลอดภัยด้านการขับขี่สูงขึ้น เพราะขณะนี้แต่ละวันมีผู้มาขอสอบใบขับขี่รถ ณ สำนักงานขนส่งทั้ง 4 แห่งรวมกว่า 1,000 คน โดยเฉพาะสำนักงานขนส่งแม่เหียะเข้ามาจำนวนมาก

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments