ขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำ แม่งัด-แม่กวง ที่จังหวัดเชียงใหม่

Share This:

คืบหน้าการขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำ แม่งัด-แม่กวง ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว ประสบปัญหาความล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน และสภาพชั้นหินที่มีความผุพังมากในระยะแรกของการขุดเจาะ

ที่สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ พร้อมด้วยนายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 1 เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำระหว่างเขื่อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและระบบนิเวศน์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ อุโมงค์เข้า-ออก หมายเลข 6 บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นจุดแรกที่เริ่มทำการก่อสร้าง และจะใช้อุโมงค์นี้ในการลำเลียงเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ ลงไปปฏิบัติงานสร้างอุโมงค์ผันน้ำ ตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้าง ดำเนินการขุดดเจาะไปแล้ว 104 เมตร ตามสัญญาที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 1.3 ของงานทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีความล่าช้า เนื่องจากก่อนหน้านี้ติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการขุดเจาะในชั้นแรกพบกับสภาพหินที่ผุพัง ทำให้ได้ปริมาณน้อยกว่าที่ประมาณการ ในส่วนของสัญญาที่ 2 จะเป็นการใช้เครื่องมือเจาะระเบิด ซึ่งขณะนี้เครื่องเจาะผลิตอยู่ที่เมืองนอก คาดว่าจะผลิตและประกอบเสร็จประมาณเดือนเมษายน และจะเริ่มเจาะได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2559 โดยจะเริ่มเจาะบริเวณอาคารจ่ายน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งโครงการนี้จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 1 หมื่น 5 พันล้านบาท ความยาวอุโมงค์ส่งน้ำรวม 45 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ส่งน้ำที่มีความยาวมากที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชีย

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments