เชียงใหม่ น้ำก้อนแรกเขื่อนแม่งัดระบายลงแม่น้ำปิจากเขื่อนแม่งัด 1.7 ล้าน ลบ. ม.

Share This:

เชียงใหม่ น้ำก้อนแรกเขื่อนแม่งัดระบายลงแม่น้ำปิจากเขื่อนแม่งัด 1.7 ล้าน ลบ. ม. กำลังทะยอยไหลผ่านสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ขณะตอม่อฐานรากใต้สะพานข้ามวงแหวนรอบแรกโผล่ให้เห็นขณะเศาวัชพืชเริ่มลอยมาตามน้ำ แต่การไหลแบบช้าๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานน้ำก้อนแรกจากการระบายจากเขื่อนแม่งัด อำเภอแม่แตง ลงสู่แม่น้ำปิงจำนวน 1.7 ล้าน ลบ. ม. ต่อสัปดาห์ เพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศของแม่น้ำปิง เพื่อไม่ให้น้ำในแม่น้ำปิงเกิดแห้งลง ซึ่งหลังจากปล่อยน้ำมาช่วงเย็นก็เริ่มไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ แต่สภาพน้ำไหลช้าไม่แรงมากเรียกว่าค่อยไหลไปเรื่อย พร้อมกับเศษวัชพืช และผักตบชวา ที่ไหลมากับน้ำสีออกขุ่นจากตะกอนดินที่ถูกพัดมากับน้ำทางตอนเหนือ เพราะสภาพน้ำเริ่มแห้งในหลายจุดหลังจากมีน้ำไหลเข้ามามากขึ้นก้จะพัดเอาตะกอนทราบตะกอนดินที่ดผล่ตามน้ำพัดเข้าเหมือนเป็นน้ำป่าไหลลงมา
ขณะเดียวกันการไหลของน้ำมาช้าๆ เอื่อยๆ ไม่แรงมากหนัก เพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงขึ้นมาเพื่อลบสันดอนต่างๆ ลงไปได้บางเล็กน้อยบางจุด แต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง วงแหวนรอบศาลากลาง หรือรอบแรก พบตอม่อฐานรากโผล่จากเสาเข็มที่ตอฝั่งไว้ต่อ ที่สูงเหลือน้ำไม่กี่เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำในแม่น้ำปิงไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงจนปิดฐานรากสะพานได้ แต่ช่วยให้ชาวบ้านใช้ดอกาสนี้เพื่อมาหาปลาในแม่น้ำปิง ที่ไหลมากับน้ำในขณะนี้

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments