ขนส่งเชียงใหม่ย้ำ งดจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ

Share This:

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มบุคคลไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์รถยนต์รับจ้างสามล้อ โดยอ้างว่าสามารถจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อได้นั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศ งดจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2535 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว ส่วนการที่มีการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อให้กับสหกรณ์สามล้อเครื่องลานนา จำกัด จำนวน 50 คัน เมื่อปี 2556  เนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้อนุญาตเป็นการเฉพาะรายเท่านั้น
อนึ่ง สำหรับรถยนต์รับจ้างสามล้อที่มีอยู่ในขณะนี้ บางคันมีอายุการใช้งานหลายสิบปีสภาพค่อนข้างเก่าและทรุดโทรมนั้นฯ กรมการขนส่งทางบกได้อนุญาตให้มีการนำรถใหม่มาเปลี่ยนแทนกันได้ รวมทั้งหากผู้ประสงค์จะมีรถยนต์รับจ้างสามล้อไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ ก็สามารถซื้อขายจากเจ้าของรถรายเดิมได้ รวมทั้งจะเปลี่ยนแทนรถคันเดิมก็ได้ ยกเว้นรถของสหกรณ์สามล้อเครื่องลานนา จำกัด จำนวน 50 คัน เท่านั้นที่ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้ ยกเว้นเป็นการโอนทางมรดกเท่านั้นสำหรับกรณีรถแท็กซี่มิเตอร์นั้น ล่าสุดคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้สหกรณ์แท็กซี่เวียงพิงค์ จำกัด จดทะเบียนรถแท็กซี่ได้จำนวน 50 คัน โดยจะต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยรถแท็กซี่มิเตอร์ที่จะนำมาใช้รับส่งผู้โดยสารนั้น จะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments