อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้น้ำเต็มความจุ 100 % น้อยสุดอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ดอยเต่าน้อยสุด 1 %

Share This:

เชียงใหม่ สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ พบอ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ อำเภอแม่ออน มีน้ำเต็มความจุ 100 % ส่วนน้อยสุดอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ อำเภอดอยเต่าน้อยสุด 1 % วิกฤตสุด ขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยหยวก อยู่ในตัวเมืองแหล่่งสำรองน้ำดิบมากสุดกว่าร้อยละ 95

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าพบว่า อ่างเก็บน้ำห้วยหยวก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่มี ปริมาณน้ำเต็มมากที่สุด 285,000 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 95 ที่มีเกือบเต็มความจุ เป็นแหล่งน้ำเดียวในตัวเมืองเชียงใหม่มีปริมาณน้ำมากที่สุด ยังมีแหล่งน้ำดิบสำรองของจังหวัดเชียงใหม่ อีกจำนวน 3 แห่งอยู่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คือ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงมีน้ำ 280,000 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25 , อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็น มีน้ำ 324,000 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 และอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่ามีน้ำ 572,000 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 รวม 4 แห่งนี้มีปริมาณน้ำดิบในปัจจุบันรวมกว่า 1 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนอ่างเก็บที่มีปริมาณน้ำมากที่สุดเต็มความจุเพียงแห่งเดียว จากจำนวน 12 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน ความจุ 8.5 แสน ลบ.ม. สามารถใช้น้ำได้ 8 แสน ลบ.ม. มีน้ำเต็มความจุ 8.51 แสนล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100 น้ำพร้อมใช้ 8 แสน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100เปรียบเทียบในช่วงเดียวกันของปี 2558 มีความจุน้ำ 8.2 แสน ลบ. ม. ส่วนอ่างเก็บน้ำที่น้อยที่สุดเข้าวิกฤตหนัก อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า ความจุน้ำ 39 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำล่าสุด 7 แสน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 1.9 น้ำใช้ได้จริง เพียง 2.4 แสน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 0.62 และรองลงมา เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต.บ้านกาด อ. สันป่าตอง น้ำเหลือร้อยละ 2.7 จากความจุ 4.3 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำล่าสุด 1 แสน ลบ.ม. มีน้ำใช้ได้เพียง 1 หมื่น ลบ . ม. คิดเป็นร้อยละ 0.45

Comments

comments