ทหารโชว์ควบคุมไฟป่า กองทัพภาค 3 จัด 110 ชุดดับไฟป่าภาคเหนือ 

Share This:

ที่สนามกีฬากองพันพัฒนาที่ 3 จ.เชียงใหม่ กำลังทหารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาค 3 ร่วมกับหน่วยเสือไฟ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช สาธิตการเข้าดับไฟป่า ให้กับ พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 และ กลุ่มเยาวชนและพลังชุมชน เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในฤดูแล้งปีนี้ ในการสาธิตมีทั้งการใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงแบบพกพา การใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า การลำเลียงขนส่งน้ำเข้าพื้นที่ยากลำบากด้วยการใช้ลาและม้า การใช้รถฉีดพ่นละออกน้ำควบคุมระยะไกล ร่วมทั้งการใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าดับไฟป่า การแสดงความพร้อมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคิกออฟการรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันประจำปีนี้ โดยมีประชาชนและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าเข้าร่วมเดินขบวนแสดงพลังปลุกจิตสำนึกกว่า 2,000 คน
พล.ท.สมศักดิ์ เผยว่า ในปีที่ผ่านมาไฟป่าที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าไปกว่า 30,000 ไร่  และส่งผลกระทบทั้งสุขภาพ การคมนาคม และเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ขณะที่สภาวะความแห้งแล้งในปีนี้คาดว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจากการส่งชุดปฏิบัติการรณรงค์ 14 ชุด ลงพ้นที่ระดับหมู่บ้านที่เป็นพื้นทีเสี่ยงตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ประกอบกับวิวัฒนาการในการป้องกัน ทั้ง การกำจัดเศษวัชพืช และ อุปกรณ์เครื่องมือในการเข้าดับและควบคุมไฟป่า รวมทั้งกำลังทหารอีกชุดดับไฟป่าที่พร้อมลงพื้นที่ทันทีอีก 110 ชุด ทำให้มั่นใจว่าปีนี้จะสามารถควบคุมพื้นที่การเกิดไฟป่าให้เหลือน้อยกว่าปีที่ผ่านมาได้
ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments