เชิญเที่ยวแสงแรกแห่งอารยธรรมล้านนานครหริภุญไชย

Share This:

สำนักงานวัฒนธรรมลำพูน ขอเชิญท่องเที่ยวชมการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ ชาวลำพูน แสงแรกแห่งอารยธรรมล้านนานครหริภุญไชย ใน ถนนสาย วัฒนธรรมล้านนา หริภุญชัย จังหวัดลำพูน วันที่ 22 – 23 ม.ค. 2559 เริ่มตั้งแต่ ที่ บริเวณ วัดพระธาตุ หริภุญชัย วรมหาวิหาร ไปจนถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน

ที่ ลานสิงห์คู่ วัดพระธาตุ หริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน ได้จัด งานแถลงข่าว การจัด การ แสดง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของ กลุ่มชาติพันธุ์ ใน จังหวัดลำพูน กิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ล้านนา และ หริภุญไชย 2559 โดย มี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การแถลงข่าว มี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วม แถลงข่าวการจัด กิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ของจังหวัดลำพูน จะเป็นการแสดง วิถีชีวิต วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่ม ชาติพันธุ์ ชาว ลื้อ , ยอง , มอญ , ม้ง และ ปกา เกอะญอ ( กระเหรี่ยง ) ที่ อาศัย อยู่ในจังหวัดลำพูน โดย ได้จัด ครั้งแรก เมื่อ วันที่ 8 – 9 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่ง ได้รับความสนใจจาก ประชาชน และ นักท่องเที่ยว เป็นอย่างดี ส่วน ในการ จัดงาน ในวันที่ 22 – 23 มกราคม 2559 นี้ จะจัดขึ้น เป็น ครั้งที่ 2 และ จะจัด ต่อเนื่อง ไป จนถึง เดือน พฤษภาคม ใน วันศุกร์ และ เสาร์ ของสัปดาห์ ที่ สอง และ สาม ของเดือน โดยจัดในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. , วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. เริ่มตั้งแต่ ที่ บริเวณ วัดพระธาตุ หริ ภุญชัย วรมหาวิหาร ไปจนถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม ดังกล่าว ได้รับ งบประมาณ สนับสนุน จาก กลุ่มจังหวัดภาค เหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่ , ลำพูน , ลำปาง , แม่ฮ่องสอน )จึงขอเชิญชวน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วม ชม ถนนสายวัฒนธรรม แสดง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ใน จังหวัดลำพูน ตามวัน และ เวลาดังกล่าว โดยทั่วกัน

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

ชอบคุณปชส. ลำพูน

Comments

comments