เชียงใหม่ แล้งจัดในรอบ 25 ปีแม่น้ำปิงทางตอนใต้แห้งขอดกระทบสวนลำไย

Share This:

ที่บริเวนสะพานเชื่อมหมู่บ้านสบแจ่มฝั่งขวา และหมู่บ้านท่ากอม่วง ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำแม่ปิงบริเวรดังกล่าวแห้งขอดเห็นเพียงเกาะทรายกลางแม่น้ำ เป็นทางยาวกว่า 500 เมตรมีเพียงน้ำขังตามแอ่งกลางแม่น้ำเป็นบางจุด หลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยอย่างหนักมานาน 2 ปีเกษตรกรชาวส่วนลำไยต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการจ้างรถแบ๊คโฮ มาขุดบ่อน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อสูบน้ำเข้าสวนลำไยของตัวเองซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังบำรุงต้นลำไย รอต้นลำไยออกดอก สำหรับพื้นที่ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง เป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกษตรกรอาศัยน้ำจากแม่น้ำปิง ทำการเกษตร

ด้านนายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำแม่ปิง ที่สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า ที่บ้านสบแปะ ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปริมาณน้ำปิงได้แห้งอย่างมากซึ่งดูได้จากสถานีสูบน้ำจุดดังกล่าวที่ดังกล่าวเป็นท่าทรายเก่ามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำแต่ปริมาณน้ำลดลงเร็วกว่าทุกปี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแปะ กล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่ตำบลบ้านแปะ มีสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า ที่สูบน้ำจากแม่น้ำปิง เพื่อใช้ในการเกษตร 11 แห่ง ไม่สามารถใช้การได้ 6 แห่งเนื่องจากไม่มีน้ำส่วนอีก 5 แห่งมีน้ำเหลือเพียงเล็กน้อย เบื้องต้นเตรียมนำรถแบ๊คโฮมาขุดทรายขยายแอ่ง น้ำเพื่อให้น้ำไหลมารวมตรวจเครื่องสูบน้ำให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานีสูบน้ำทั้ง 5 แห่งที่ยังมีน้ำเหลือ จะมีน้ำส่งให้เกษตรกรถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้น ซึ่งปีนี้ถือว่าภัยแล้งมีเร็วกว่าปรกติและรุนแรงในรอบ 25 ปีเนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาน้อยมากโดยหลังจากที่นี้หากน้ำในแม่น้ำปิงแห้งจนไม่สามารถสูบน้ำส่งให้กับเกษตรกรจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรถึง 13,200ไร่เลยทีเดียว 000000000จบ0000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน23

Comments

comments