นำร่องชลประทานเชียงใหม่ ลาดยางนำยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมบนสันเขื่อนแม่กวงแห่งแรก

Share This:

นำร่องชลประทานเชียงใหม่ ลาดยางนำยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมบนสันเขื่อนแม่กวงแห่งแรกและถนนโดยรอบกว่า 6 กิโลเมตร ปลัดกระทรวงเกษตรเผยมีความพร้อมนำน้ำยาง 400 ตันมาปรับใช้กับกระทรวงเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคายาง

ส่วนที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมเยี่ยมการทำถนนจากยาพาราของสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา กล่าวว่าขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ ขณะนี้ได้รวบรวมความต้องการใช้ยางพาราของส่วนราชการต่างๆ นำไปเป็นส่วนผสมใช้ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเบื้องต้นชลประทานเชียงใหม่ เริ่มนำไปใช้ทำถนนบนสันเขื่อนและอ่าง ตัวอย่างของเขื่อนแม่กวงแห่งนี้ ที่มีโครงการปรับปรุงถนนสันเขื่อนและถนนโดยรอบพื้นที่ ซึ่งพบว่าการทำถนนจากยางพารามาผสมได้เป็นอย่างดี เตรียมพร้อมจะขยายออกไปทุกพื้นที่ที่กำลังจะดำเนินการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ให้นำยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสม รวมไปถึงการนำไปรองพื้นของอ่างเก็บน้ำ นำต่างๆ หรือไปรองพื้นทำบ่อปลาบ่อกบ ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เบื้องต้นจะใช้ประมาณ 400 ตัน
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ได้นำร่องนำยางพารา เข้ามาร่วมกับการปรับปรุงผิวถนนบนสันเขื่อนแม่กวง เป็นแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ และถนนโดยรอบอีก 6 กิโลเมตร ซึ่งเบื้องต้นใช้ส่วนผสมนำน้ำยางมาผสมเพียง 5 % ลงบนผิวหน้าถนนลาดแอสฟัลท์ติก ยางมะตอย ซึ่งผิวถนนเรียบติดเกาะของหินกับยางเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการนำร่องทดลองตามโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยจะมีการขยายออกไปในส่วนต่างๆ ของชลประทานเชียงใหม่ที่จะขยายออกนำยางพาราเข้ามาใช้ในส่วนต่างๆ

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments