ผวจ.เชียงใหม่ วอนทุกภาคส่วนลงพื้นที่ทำความเข้าใจประชาชนและเกษตรกร

Share This:

ผวจ.เชียงใหม่ วอนทุกภาคส่วนลงพื้นที่ทำความเข้าใจประชาชนและเกษตรกร ถึงสถานการณ์น้ำขอให้ใช้น้ำเอื้อเฟื้อต่อกัน ขณะเดียวกันหวั่นอำเภอสายใต้เริ่มวิกฤตภัยแล้งส่งผลอาจลขาดน้ำผลิตประปา ส่วนตัวเมืองชลประทานเผยพอใช้อีกแค่ 3 เดือน หากฝนไม่ตกเจอวิกฤตหนักในรอบหลายสิบปี

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการประเมินสถานการณ์น้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้การใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและเป็นธรรมทุกภาคส่วน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไม่ให้ปิดกั้นทางน้ำหรือการดำเนินกิจกรรมใดๆที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการลักลอบเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปิง โดยเฉพาะอำเภอทางสายใต้ตั้งแต่อำเภอสารภี ไปจนถึง อำภอฮอด ที่ติดกับแม่น้ำปิงและแนวคลองชลประทาน จึงขอให้พี่น้องประชาชน เกษตรกรผู้ใช้น้ำเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รวมถึงใช้น้ำด้วยความประหยัดเพื่อที่จะได้เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศน์ตลอดฤดูแล้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ล่าสุดมวลน้ำจากธรรมชาติในลำน้ำแม่แตง ซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญที่ถูกส่งเป็นน้ำดิบผลิตประปาใน อ.เมืองเชียงใหม่ และ อีกหลายอำเภอตามเส้นทางของแม่น้ำปิง มีปริมาณน้อยที่สุดในรอบหลายปี ทำให้โครงการชลประทานแม่แตงได้บริหารจัดการด้วยการทะยอยปล่อยน้ำจากประตูระบายน้ำได้เพียงวันละ 5 – 8 คิว เพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์ ของคลองชลประทาน แต่ปริมาณน้ำไปไม่ถึงทางอำเภอทางใต้ตั้งแต่หางดง ไปจนถึง จอมทอง

ขณะนี้จะสามารถมีน้ำใช้เพียง 3 เดือนเศษ หลังจากชลประทานเชียงใหม่ ให้เขื่อนแม่งัดระบายน้ำสัปดาห์ละ 1.7 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ ยังสามารถสูบน้ำขึ้นมาเพื่อผลิตน้ำประปาได้ เพราะบริเวณประตูระบายน้ำมีการปิดไว้ ทำให้มีมวลน้ำดิบในแม่น้ำปิงกว่า 4 ล้าน ลบ.ม. ก่อนจะค่อยระบายลงไปด้านท้ายน้ำ เพื่อให้อำเภอทางตอนใต้ที่อยู่ท้ายน้ำ ตั้งแต่เขตติดต่อเมือง สารภี หางดง สันป่าตอง ดอยหล่อไปจนถึง อ.จอมทอง ถึงเขื่อนภูมิพล มีน้ำหล่อเลี้ยงในระบบนิเวศ และใช้การส่งน้ำดิบผลิตประปา 0.230 ล้าน ลบ.ม./วัน ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอย สะเก็ด ส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาเท่านั้น 0.035 ลบ.ม. ต่อวัน หลังจากการระบายน้ำของเขื่อนใหญ่ 2 แห่งเพื่อน้ำอุปโภคบริดภคแล้วยังจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฝนไม่ตกเจอภัยแล้งหนักในรอบกว่าหลายสิบปี

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments