ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน

Share This:

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะได้เดินทางเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ (นสล.เลขที่ 4145/2515) ณ บ้านดอนปิน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว หลังจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนปิ่น ได้ยืนเรื่องต่อศาลปกครองมีคำพิพากษาออกมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะตกลงกัน และ ลงตรวจสอบพื้นที่ ณ บริเวณบ่อดินอารีย์ หมู่ที่ 2 ต.บวกค้าง ร่วมกับ ผู้แทนจากอำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลบวกค้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณี นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง เพิกเฉยไม่ดำเนินการตรวจสอบบ่อดินอารีย์ที่ดำเนินการขุดดินรุกล้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ลักลอบขุดดินนอกเหนือจากใบแจ้งการขุดดินและขุดดินในขณะที่ใบแจ้งการขุดดินหมดอายุ ณ ต.บวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวโดยกรณีที่ 1 นั้นต้องย้อนกลับไปดูคำพิพากษาของศาลปกครองว่าไว้อย่างไร หลังจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันแต่หลังจากเกิดข้อพิพาทแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายก็ต้องการใช้พื้นที่เพื่อทำประโยชน์ ไม่มีเจตนาที่จะมีปัญหามาดร้ายต่อกัน ก็เชื่อว่าปัญหานี้จะสามารถคลี่คลายลงไปได้ โดยจะให้คำปรึกษาต่อทั้งสองฝ่ายที่จะเจราจาพูดคุยที่จะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments