มีหนี้กว่า 5 ล้านเพราะหลักเกณฑ์ประกาศภัยพิบัติหนาวกระทบกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แฝก

Share This:

หลักเกณฑ์ประกาศภัยพิบัติหนาวส่งผลกระทบกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย กว่า 200 คน เดือดร้อนไม่สามารถจำหน่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับ หน่วยงานภาครัฐได้ กลายเป็นหนี้กว่า 5 ล้านบาท วอนผู้ใจบุญต้องการซื้อไปแจกช่วยเหลือประชาชนพร้อมลดราคาพิเศษเพื่อนำเงินใช้หนี้

นางรุ้งเพชร ต๊ะพันธ์ ประธานกลุ่มเย็บผ้าริมปิง ในฐานะตัวแทนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แฝก พร้อมประธานกลุ่มแม่บ้าน 10 กลุ่ม ที่ประกอบอาชีพตัดเย็บผ้าห่มจำหน่าย ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ใช้แจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยหนาวมานานกว่า 18 ปี เดินทางมายื่นหนังสือที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความ อนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์ จัดหาตลาดจำหน่ายผ้าห่มนวมของทางกลุ่ม ภายหลังประสบปัญหา ไม่สามารถจำหน่ายผ้าห่มให้กับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าติดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวด้วยการจัดซื้อผ้าห่มให้ จากเดิมที่จะประกาศ พื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว หลังอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน แต่ในปีนี้ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์เป็นต้องมีอุณหภูมิในพื้นที่ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ทำให้ทางหน่วยงานไม่สามารถจัดซื้อผ้าห่มได้ ผ้าห่มจำนวน 3 หมื่น 5 พันผืน ที่ทำเตรียมไว้จึงค้างอยู่ในสต๊อกและทางกลุ่มต้องแบกรับภาระหนี้สิน จากการกู้เงินมาลงทุนรวมทั้งค่าแรงกว่า 5 ล้านบาททั้งนี้ได้เดินทางไปร้องเรียนยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ จึงเดินทางมายังสถานีโทรทัศน์ เพื่อหวังจะให้สื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการจัดซื้อผ้าห่มเพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล โดยสามารถติดต่อมายังทางกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่แฝก หมายเลข โทรศัพท์ 089-265-1796

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments