เตรียมจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 7 ก.พ. 2559

Share This:

เตรียมจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 7 ก.พ. 2559 งานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือพบผู้ประกอบการจากโรงงานกว่า 400 เจ้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า พร้อมต้อนรับ AEC เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือคาดมีเม็ดเงินสะพัดจากการค้าขายกว่า 50 ล้านบาท
ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พร้อมการนางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายวิศนุ วิเศษสิงห์ ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานแสดงสินค้าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ อุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- 7 ก.พ. 2559 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่
นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในส่วนต่างๆ ที่จะมาจำนห่ายสินค้าในราคาโรงงาน โดยปีนี้ได้การตอบรับจากผู้ประกอบการกว่า 400 เจ้าจองบูทเจำสนค้ามาจำหน่าย ที่ช่วยกระตุ้นด้านเศรษฐกิจที่จะมีเม้ดเงินสะพัดในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งสินค้าบางชนิดมีเพียง 1 – 2 ชิ้นเท่านั้น หากผู้สนใจต้องการซื้อสินค้าราคาโรงงานอย่าพลาด ที่จะมีการจัดโซนของสินค้าไว้ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า อัญมณี เครื่องหนัง และอีกหลากหลายชนิดมาจำหน่าย
นอกจากนี้มีการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากอาชีวะภาคเหนือมร่วมจัดแสดงให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ได้นำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจตนเองได้อีกทางหนึ่ง ในปีนี้ขานรับกระแส AEC ที่จะได้นำสินค้าผลตภัณฑ์ของผู้ประกอบได้ออกไปยังกลุ่ม AEC ผ่านผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ อีกทางหนึ่ง

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments