จังหวัดเชียงใหม่เอาจริงงดการจ่ายชดเชยชาวนาที่ฝ่าฝืนปลูกข้าวนาปรังและเลี้ยงปลาในกระชัง

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่เอาจริงงดการจ่ายชดเชยชาวนาที่ฝ่าฝืนปลูกข้าวนาปรังและเลี้ยงปลาในกระชัง ขณะนี้ชลประทานและเกษตรเชียยงใหม่ ออกสำรวจในพื้นที่นอกและในเขตชลประทาน ผู้ฝ่าฝืนการปลูกข้าวนาปรังหลังประการศงดการปลูกเพื่อลดผลระทบไปแล้ว ยังพบผู้ลักลอบเลี้ยงปลาในกระชัง ลำเหมืองฝายท่ามะโก๋ ต.หนองตอง อ. หางดง มีคำสั่งจับขึ้นแล้วเพราะผิดกฎหมาย

สถานการณ์ของน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ ยังเริ่มวิกฤตโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ได้การประกาศงดการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การปลูกข้าวนาปรังและการเลี้ยงปลาในกระชังของแม่น้ำปิง เพื่อลดความสูญเสียและเสียหายที่จะตามจากความแห้งแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา ล่าสุดนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้พบว่ามีชาวนาที่ฝ่าฝืนทำนาปรัง ไม่เชื่อฟังตามการประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ทางชลประทานเชียงใหม่ได้ออกสำรวจพื้นที่แนวแขตชลประทาน และเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็สำรวจพื้นที่ปลูกนอกเขตชลประทานแล้ว เบื้องต้นพื้นที่นับแสนไร่ ลดการปลูกลงมาเป็นจำนวนมากเหลือเพียงไม่กี่พันไร่ที่ยังคงฝ่าฝืน โดยเแพาะพื้นที่มีแนวเขตของแม่น้ำปิง มีลำคลอง ลำเหมือง และแนวคลองชลประทานแม่แตง ทที่พบมีการปลูกมากที่สุด
อย่างไรก็ตามทางจังหวัดเชียงใหม่จะใช้มตรการเด็ดขาดของผู้ฝ่าฝืน ในการทำนาปรังขณะนี้หลังจากสำรวจแล้วจะงดการชดเชยลและช่วยเหลือทุกชนิดที่เกิดความเสียขึ้นมา จากการปลูกในครั้งนี้ ขณะเดียวกันพบว่ามีเกาตรกรฝ่าฝืนเลี้ยงปลาในกระชัง ลำเหมืองฝายท่ามะโก๋ ต.หนองตอง อ. หางดง ลักลอบเลี้ยงปลากระชังอาศัยช่วงที่ชลประทานเชียยงใหม่ ได้ระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง ระบายมาเพื่อใช้หล่อเลี้ยงระบบนิเวศและช่วยเหลือเกาตรกรปลูกลำไย กักน้ำเข้าฝายนี้จนทำให้เกษตรกรเดือนร้อน เบื้องต้นทางประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งให้จับปลาขึ้นแล้ว และยกเลิกการเลี้ยงเพราะหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย จากผู้เลี้ยงเกือบ 900 กระชังในขณะนี้ ลดการเลี้ยงลงไปแล้วกว่าครึ่ง ซึ่งอยู่ในแม่น้ำปิงที่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงได้เท่านั้น

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments