เชียงใหม่ ไร้ประกาศพื้นที่ภัยหนาวหลังผู้ว่าราชการเน้นการป้องกันสำรวจความต้องการ

Share This:

เชียงใหม่ ไร้ประกาศพื้นที่ภัยหนาว หลังผู้ว่าราชการเน้นการป้องกันสำรวจความต้องการ แจกเครื่องกันหนาวแล้วกว่าเกือบ 2 แสนราย ขณะเดียวกันภาครัฐและเอกชนร่วมแจกจ่ายเพื่อลดผลกระทบของประชาชนโดยเฉพาะบนตามบนดอย ถึงสภาพอากาศหนาวต่อเนื่องในระยะนี้

จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะพื้นที่ดอยสูง ที่จะได้รับผลกระทบของประชาชนที่ประสบภัยหนาว นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยหนาว เนื่องจากการทำงานในปีนี้ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สำรวจความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบขอผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากจนยากไร้ มีความต้องการกว่า 360,000 ราย ได้แจกจ่ายไปแล้วเกือบ 2 แสนราย และทะยอยนำไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมคิดเป็นกว่าร้อยละ 80 ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือทำให้ประชาชนไร้ภัยหนาวในปีนี้
โดยเฉพาะการทำงานแบบบูรณาการเข้าไปหาปัญหาก่อนให้เกิด ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นการทำงานเชิงรุกของทุกภาคส่วน นอกจากนี้มีภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือนำเครื่องกันหนาวไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจนทำให้ปัญหาภัยหนาวของจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายไปด้วยดี เกิดประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments