ชาวบ้านในตำบลท่าศาลาร่วมใจจัดงานประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า

Share This:

ชาวบ้านในตำบลท่าศาลาร่วมใจจัดงานประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า สืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาโบราณ ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน

ที่วัดบวกครกหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวตำบลท่าศาลาร่วมใจจัดงานตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ถวายทานข้าวธุปายาส ข้าวหลาม ข้าวหนุกงา งานทอดผ้าป่าขยะรีไชเคิล ประจำปี 2559 โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดสืบต่อกันมาเป็นปีที่ 6 แล้ว
สำหรับตานหลัวหิงไฟพระเจ้า คือการนำเอาฟืนมาเผา เพื่อให้พระเจ้าได้ผิงไฟ จัดขึ้นในช่วงเดือน 4 เหนือ หรือประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ชาวล้านนามีความเชื่อว่า พระเจ้าหรือพระพุทธรูปในวิหารก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นเช่นเดียวกัน จึงร่วมกันหาไม้ฟืนมาจุดเผาไฟผิงให้เกิดความอบอุ่น การผิงไฟนอกจากจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้ว ยังขับไล่ความชื้นในอากาศที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยอีกด้วยคือการนำเอาฟืนมาเผา เพื่อให้พระเจ้าได้ผิงไฟ จัดขึ้นในช่วงเดือน 4 เหนือ หรือประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ชาวล้านนามีความเชื่อว่า พระเจ้าหรือพระพุทธรูปในวิหารก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นเช่นเดียวกัน จึงร่วมกันหาไม้ฟืนมาจุดเผาไฟผิงให้เกิดความอบอุ่น การผิงไฟนอกจากจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้ว ยังขับไล่ความชื้นในอากาศที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยอีกด้วย

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments