ยอมแล้วผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่า 100 กระชัง ลักลอบเลี้ยงบริเวณฝายท่ามะโก๋

Share This:

เชียงใหม่ ยอมรับเงื่อนไขของทางชลประทานที่จะปิดประตูระบายน้ำทั้ง 2 ด้าน หลังผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่า 100 กระชัง ลักลอบเลี้ยงบริเวณฝายท่ามะโก๋ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีน้ำล้นไปเลี้ยงพื้นที่ปลายน้ำ ตามแผนการผันน้ำรอบที่ 4 ของชลประทานเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เบื้องต้นมีการเคลื่อนย้ายปลาในกระชัง จากพื้นที่ฝายท่ามะโก๋ ไปไว้ยังบ่อดิน หรือลำน้ำปิงตอนบนแทน

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒิชัยเดช นายอำเภอหางดง ประชุมร่วมกับ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน เชียงใหม่ นายบรรจง จำนงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในกระชังและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ตำบลหนองตอง เพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหาการจัดสรรน้ำในลำน้ำปิง ซึ่งประสบปัญหาน้ำที่ผันมาเพื่อช่วยเหลือในการอุปโภคบริโภค และหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน การผันน้ำใน 3 รอบที่ผ่านมาปริมาณรวมกว่า 5.1 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ท้ายน้ำ ในอำเภอสารภี ดอยหล่อ จอมทอง และพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้ตามแผนที่วางไว้

เนื่องจากมีการกักน้ำ ไว้ใช้ในการเลี้ยงปลาในกระชัง และทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง ซึ่งก่อนหน้านี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่มาพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่รอบหนึ่งแล้ว เมื่อต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จนมาถึงครั้งนี้ซึ่งมีการปล่อยน้ำในรอบที่ 4 จำนวน 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ในเวลา 06.00 น.ของวันที่ 22 มกราคม 2559 และน้ำจะผ่านประตูระบายน้ำป่าแดด ประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2559 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก จึงได้มีการเรียกประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงสถานการณ์น้ำล่าสุด ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที โดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งได้มีการเปิดน้ำบริเวณหน้าฝายและท้ายฝายท่ามะโก๋ เพื่อหล่อเลี้ยงปลาในกระชัง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศจากทางจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมืองดเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำปิง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 80 ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ยังมีส่วนที่เหลือที่ยังคงเลี้ยงต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งประสบปัญหาปลาไม่ได้ขนาด เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ยังมีผู้เลี้ยงปลาในกระชังมากกว่า 100 กระชังในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ยอมรับเงื่อนไข ในการปิดการระบายน้ำ ทั้งด้านหน้าฝายและท้ายฝาย เพื่อให้มีปริมาณน้ำล้นจากการผันน้ำ ไปช่วยเหลือพื้นที่ท้ายน้ำ ซึ่งในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก

ทางด้านนายอำเภอหางดง ได้หาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ คือให้มีการเคลื่อนย้ายปลาในกระชัง จากพื้นที่ฝายท่ามะโก๋ ไปไว้ยังบ่อดิน หรือลำน้ำปิงตอนบนแทน เพื่อความสะดวกในการผันน้ำช่วยพื้นที่ท้ายน้ำ โดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เร่งทำการขนย้าย กำหนดระยะเวลาถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยทางอำเภอพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการขนย้าย ซึ่งจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
ในส่วนของเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่ ยินดีให้ความร่วมมือ พร้อมจะช่วยเหลือชาวบ้านในละแวกเดียวกัน ให้ทำการขนย้ายปลาในกระชังให้แล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
ส่วนนายอำนวย ปัญญาชัย ผู้ใหญ่บ้านท่าควาย ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่สามารถทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อลดปัญหาการจัดสรรน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งยังเพียงเพิ่งเริ่มต้น แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดสรรน้ำที่เหลืออยู่ให้เพียงพอจนจบฤดูแล้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตภัยแล้งนี้ไปด้วยกัน

 

ทีมข่าว PressPerPle เชียงใหม่

Comments

comments