เชียงใหม่ สำรวจทางดาวเทียมเกษตรเชียงใหม่ มี 15 อำเภอปลูกข้าวนาปรัง

Share This:

เชียงใหม่ สำรวจทางดาวเทียมเกษตรเชียงใหม่ มี 15 อำเภอปลูกข้าวนาปรัง พบอำเภอแม่ริม ยอดปลูกขาวนาปรังมากสุดกว่า 1.4 หมื่นไร่ น้อยสุด องสารภี 184 ไร่ เกษตรจังหวัดเผยชาวนากว่าครึ่งลดพื้นที่ปลูกจากปีที่แล้วกว่า 1 แสนไร่ของนาปรังเหลือ 5 หมื่นไร่ ส่วนใหญ่หันไปปลูกพืชน้ำน้อยแทน

ผู้สื่อข่าวได้สำรวจข้อมูลจากเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ของพื้นที่ปลุกข้าวนาปรังในปีนี้ มีการคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 5 หมื่นกว่าไร่ เบื้องต้นจากการสำรวจจากภาพถ่ายทางดาเทียมของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบมี 15 อำเภอ มีการปลุกข้าวนาปรังในปีนี้ โดยพบว่าอำเภอแม่ริมซึ่งอยู่ต้นน้ำของแม่น้ำปิง และคลองชลประทานแม่แตง มีการปลูกข้าวมากที่สุดจำนวน 14,147 ไร่ รองลงมา อำเภอแม่อาย จำนวน 9,725 ไร่ เป็นอำเภอเหนือสุด รองลงมา อำเภอสันป่างตอง 4,547 ไร่ และรองลงมาอำเภอที่มี 3 พันกว่าไร่ อำเภอสันทราย ฝาง พร้าว และแม่วาง ต่ดสุดที่ดำเภอสารภี 184 ไร่
อย่างไรก็ตามนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าจากการสำรวจในปีที่แล้วข้าวนาปรังกว่า 1 แสนไร่ ได้ลดพื้นที่การเพาะปลูกลงไปกว่าครึ่ง แต่ส่วนใหย่จะใกล้แหล่งน้ำ การสูบน้ำบ่อตื้นขึ้นมา ซึ่งทางเกษตรจังหวัดทุกอำเภอได้ลงพื้นที่แนะนำให้ปลูกพืชน้ำน้อยอาทิถั่วเหลือง ถั่วลิสง หอมหัวใหญ่ กระเทียม บางแห่งก็ปลูกกล้ยวหอมซึ่งขณะนี้มีราคาดี ทั้งนี้จะไม่ห้ามไม่ให้ทำนาปรังแต่เป็นของกประกาศของดจากทางจังหวัดและรัฐบาลเพื่อลดผลกระทบ หากเกิดปัญหาภัยแล้วความเสียหายขึ้นก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ บางพื้นที่ก็งดการปลูกข้าวนาปรังในปีนี้

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments