เชียงใหม่ อำเภอสะเมิงระดมซ้อมใหญ่แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Share This:

ที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอมลอง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ โดยเฉพาะไฟป่าหมอกควัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัด เมื่อสภาพอากาศชื้นการเผาจะทำให้เกิดควันมากกว่าปกติ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จึงบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ฝึกซ้อมแผนบัญชาการเหตุการณ์ และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยสมมุติเหตุการณ์ มีเกษตรกรเผาวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ไร่สวนของตนเอง เกิดลมกระโชกแรงทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่าก่อให้เกิดเป็นไฟป่าบริเวณกว้าง เกษตรกรและชาวบ้านไม่สามารถดำเนินการดับไฟได้ ไฟได้ขยายลุกลามขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยผาส้ม โดยไฟป่าเกิดใกล้เคียงกับบ้านชาวบ้านบ้านอมลองและบ้านงาแมง มีผู้สูญหายไปจำนวน 4 คน

นายชาตรี เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา อำเภอสะเมิงมีจุดเสี่ยงทั้งหมด 35 หมู่บ้าน จาก 61 หมู่บ้าน จึงได้ตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง และสนับสนุนเงินกองทุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของอำเภอสะเมิงหมู่บ้านละ 10,000 บาท สำหรับใช้ในกิจกรรมด้านไฟป่าและหมอกควัน การทำแนวกันไฟ กำจัดวัชพืช และได้ตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการระดับอำเภอ ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าอยู่เวรประจำตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป นายอำเภอสะเมิง เปิดเผยว่า เมื่อปี 2558 อำเภอสะเมิงเกิดจุด Hot Spot ทั้งหมด 107 จุด โดยในปีนี้ตั้งเป้าให้ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของปีที่ผ่านมา โดยดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุก และออกปฏิบัติดับไฟทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน 23

Comments

comments