การท่าอากาศเชียงใหม่สรุปผลระทบหมอกลงจัดเที่ยวบินเชียงใหม่ขึ้น-ลง ล่าช้าจำนวน 1 5 เที่ยว

Share This:

เชียงใหม่ การท่าอากาศเชียงใหม่สรุปผลระทบหมอกลงจัดเที่ยวบินเชียงใหม่ขึ้น-ลง ล่าช้าจำนวน 1 5 เที่ยว

หลังจากช่วงเช้าวันนี้ เกิดหมอกลงจัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อสายบินที่จะขึ้น – ลง ของท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ เกิดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าจำนวนทั้งสิ้น 15 เที่ยวบิน ดังนี้

1.สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 123 07:00 น. เส้นทาง เชียงใหม่-สุวรรณภูมิ
2.สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL8514 07:10 น. /SL8515 08:50 น.เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง
3.สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3437 07:50 น. /FD3438 08:20 น. เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง
4.สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD101 07:55 น. /FD102 08:25 น. เส้นทาง อู่ตะเภา-เชียงใหม่-อู่ตะเภา
5.สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8302 08:00 น. /DD8303 08:30 น.เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง
6.สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE150 08:05 น. /WE151 08:35 น. เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่-ดอนเมือง
7.สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE154 08:55 น. /WE171 09:35 น.เส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่-ภูเก็ต
8.สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG215 09:15 น. /PG216 10:00 น.เส้นทาง สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่-สุวรรณภูมิ
ในจำนวนดังกล่าวมี 3 เที่ยวบินที่ไปลงจอดที่ท่าอากาศยานเชียงราย ได้แก่ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
SL 8514 สายการบินไทยแอร์เอเชีย FD 3437 และสายการบินไทยสมายล์ WE 150

อย่างไรก็ตาามหลังจากช่วงสายของวันนี้แสงแดดเริ่มสาดส่องลงมาทำให้หมอกที่ลงมาหนามากจนทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นได้ต่ำ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จนเกิดผลกระทบต่อเครื่องบินดังกล่าว ขณะนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ศิระ วีรตันยาภรณ์ เชียงใหม่

Comments

comments