ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้เข้ารับประทานรางวัลพระกินรี

Share This:

https://youtu.be/CJj9uLbDpXs

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประทานรางวัลคนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท รางวัล”พระกินรี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ิ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สว.นท ในปีนี้กว่า 200 คน จากทุกอาชีพทุกแขนงทุกสาขา โดยนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการได้เข้ารับประทานรางวัลพระกินรีในครั้งนี้ เป็นชาวเชียงใหม่เพียงคนเดียว นับเป็นความปลาบปลื้มใจของการปฎิบัติหน้าที่การทำงานตลอดเรื่อยมา

Comments

comments