2 กพ. ประปาเชียงใหม่ปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่

Share This:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่ ๓/๒๕๕๙
เรื่อง การปิดน้ำตัดประสานท่อเมนประปา

———————————–

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อทำการตัดประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ (ท่อขนาด Ø ๑๐๐ มม.) โครงการ งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนไชยสถาน-เชียงใหม่ บริเวณ ปากซอยข้างตลาดต้นพยอม และ บริเวณ ปากซอยหมู่บ้านดาวดึงส์ ซอย ๒ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้

– ถนนสนามบินเก่า
– ถนนข้างตลาดต้นพยอม
– หมู่บ้านดาวดึงส์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำ

Comments

comments