วัน: 1 กุมภาพันธ์ 2016

เชียงใหม่ โรงเรียนวารีเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่ระดับอนุบาล มัธยมศึกษา เพื่อวางรากฐานให้นักเรียนก้าวสู่ระดับโลกได้

Share This: นางวารี ภัทราวณิชย์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ […]
Read More