เชียงใหม่ โรงเรียนวารีเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่ระดับอนุบาล มัธยมศึกษา เพื่อวางรากฐานให้นักเรียนก้าวสู่ระดับโลกได้

Share This:

23นางวารี ภัทราวณิชย์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ พร้อมกับดร.อันดรี รัสมัสเซน ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดตัวโครงการโรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2559ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนวารีได้เริ่มเปิดการเรียน การสอนหลักสูตรนานาชาติมาตั้งแต่เปิดโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2010 รวมถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 14 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรซึ่งมีหลักสูตร English Programme และได้เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับมัธยมศึกษาเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ควบคู่กับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งให้การศึกษาให้เด็กสู่โลกกว้างมากกว่าอาเซียน
“การศึกษาของไทยต้องมีการปรับกระบวนการอีกหลายเรื่อง ซึ่งหากนักเรียนได้รับการเสริมสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจะทำให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ซึ่งการที่โรงเรียนวารีเปิดหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่ระดับอนุบาลมาจนถึงมัธยมศึกษาก็เพราะเห็นว่า เด็กนักเรียนของเราที่เรียน EP และต่อระดับอินเตอร์ฯพื้นฐานยังไม่แน่นพอ แต่ถ้าหากได้รับการปูพื้นฐานมาตั้งแต่ระดับอนุบาลก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนี้ไม่ต้องห่วงว่าภาษาไทยจะอ่อน เพราะเป็นการผสมผสานการเรียน การสอนต่างๆ ทั้งวัฒนธรรมไทยและภาษานานาชาติเพื่อให้เด็กนักเรียนของที่นี่กล้าคิด กล้าทำและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้เด็กเยาวชนในประเทศอี่นๆ”นางวารี กล่าวและชี้แจงอีกว่า
โรงเรียนวารีมีวิสัยทัศน์ว่า จะต้องเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษา ให้อนาคตที่ก้าวไกลสู่สากล ซึ่งนอกจากรองรับเด็กไทยแล้ว ในส่วนของนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่นี่จะมีโอกาสเรียนภาษาไทยร่วมกับนักเรียนไทย เพื่อให้สามารถสื่อสารได้และให้เด็กสามารถได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย และในครั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้ทำพิธีขุดดินเพื่อวางเสาเอกก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 6 เดือน ก็จะทันกับการเปิดการสอนในเดือนสิงหาคม 2559 พอดี
นางวารี กล่าวด้วยว่า โรงเรียนวารีมุ่งมั่นที่จะเปิดโลกกว้างทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในศตวรรษที่ 21 ได้มีทางเลือกหลากหลายและเลือกอนาคตตามที่ตนเองค้นคว้า ตามความฝัน ซึ่งการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติจะเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของ Cambridge จะเรียกว่า Key Stage 1-6 (Early Year 1-2 จนถึง year 13) จะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ โดยใช้มาตรฐานหลักสูตรนานาชาติ ทุกวิชาที่เรียนจะผ่านการสอบจากองค์กรในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมานายอภิวิชญ์ เหมะจันทร นักเรียน year 13 โปรแกรมนานาชาติของเราก็ได้รับเกียรติบัตร Outstanding Cambridge Learner Awards Ceremony สำหรับรางวัลที่หนึ่ง Best Across four Cambridge International AS Levels from Outstanding Cambridge Learner Awards in Thailand เนื่องจากได้รับคะแนนในการสอบ Cambridge International AS Levels สูงสุดระดับประเทศ ทั้งสี่วิชาที่ลงสอบด้วย 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments