ทท.และกีฬาเชียงใหม่ เผยเดินหน้าเป็นเจ้าภาพประชุมกรอบความร่วมมือการท่องเที่ยว 4 ประเทศ 8 เมือง

Share This:

นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากมีกรอบความร่วมมือของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านการพัฒนาท่องเที่ยว หรือ GMS Tourism Sector Strategy 2011-2015 โดนวางยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นเขตการท่องเที่ยวแบบอารยธรรมล้านนา(The Office of Strategy Management Upper Northern Provincial Cluster 1) โดยหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาคือ GMS Priority Tourism Zone and Thematic Circuits ซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพทำการประชุมหารือร่วมกับ 4 ประเทศ คือไทย พม่า จีนและลาวตอนบน 8 เมืองชายแดน คือ1.เมืองเชียงใหม่ 2.เมืองเชียงราย 3.ท่าขี้เหล็ก 4.เมืองเชียงตุง 5.เมืองสิบสองปันนา 6.แขวงลวงนำทา 7.บ่อแก้ว 8.หลวงพระบาง และเพิ่มเติมอีก 9.ไชยบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามงานในปีที่แล้ว ตามกรอบความร่วมมือของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านการพัฒนาท่องเที่ยวมีความคืบหน้าไปในด้านใดบาง ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นมีผลสำริดของเชื่อมระหว่างกันใช้การท่องเที่ยวเข้ามาดำเนินการในกลุ่มแม่น้ำโขง หลังจากการเข้าสู่ประชาชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปแล้วเพื่อช่วยกระตุ้นด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว เพราะขณะนี้มีความพร้อมด้านโครงข่ายคมนาคมทางบกจากถนนสาย R3a และR3b ส่วนทางอากาศให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนม่าร์ (มัณฑเลย์ ย่างกุ้ง) สปป.ลาว (หลวงพระบาง)และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน ละเขตปกครองกว่างสีจ้วง) นอกจากนี้ ยังมีพรมแดนด้านตะวันตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์ โดยมีระยะทางไม่ไกลจากเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจของเมียนม่าร์ โดยเฉพาะสาย R3b ที่จะสามารถใช้เส้นทางเชื่อมต่อไปยังเอเชียใต้

Comments

comments