เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสุเทพป้องกันปัญหาหมอกควันพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน

Share This:

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาหมอกควันได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งหน่วยทำงานลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้และเก็บใบไม้ให้ชาวบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเผา ใบและกิ่งไม้ที่ตัดวันละประมาณ 10 คิว หรือประมาณ 5 ตัน นำไปแปรรูปเข้าเครื่องป่นบดให้ละเอียดทำปุ๋ยหมักแบบพลิกไม่กลับกอง เป็นปุ๋ยอินทรีที่มีคุณภาพไม่มีสารพิษตกค้าง นำแจกให้ชาวบ้าน ทำให้ได้รับรางวัลการบริหารบ้านเมืองที่ดีด้านนวัตกรรม ได้เงินงบประมาณมาทำโครงการเพิ่มจำนวน 3 ล้านบาท สำหรับเรื่องภัยแล้งการทำงานได้สำรวจภาชนะเก็บกักน้ำของชาวบ้านในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่มีถังปูนหรือถังบรรจุน้ำพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆที่บรรจุน้ำไว้ได้ พบแล้วจำนวน 23 จุดได้เข้าไปปรับปรุงให้บรรจุน้ำได้ จากนั้นนำน้ำใส่ถังไว้เพื่อใช้ในยามวิกฤตต่อไป

การป้องกันปัญหาหมอกควัน ได้ทำงานร่วมกับทางจังหวัดและแม่ทัพภาค 3 ดำเนินการเปิดโครงการทำแนวกันไฟไปแล้ว ทางเทศบาลตำบลสุเทพเองนำเงินงบประมาณช่วยชาวบ้านบ้านแม้วดอยปุย จำนวน 200,000 บาท ให้กรรมการหมู่บ้านจัดชุดทำงานเป็นชุด รวมทั้งชุดรถจักรยานยนต์มอเตอร์ครอสเพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วหากเกิดไฟป่าเข้าไปในพื้นที่ได้เร็วภายใน 5-10 นาที ประสบความสำเร็จในการป้องกันไฟป่าที่ลุกลามเข้าไปในในพระราชตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จอีกด้วย 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน32

Comments

comments