เชียงใหม่ ทำปุ๋ยหมักตอซังข้าวโพดลดการเผาป้องกันหมอกควันไฟป่า

Share This:

กรมพัฒนาที่ดินรณรงค์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานจากตอซังข้าวโพดและเศษพืชเพื่อลดการเผาและป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม หลังพบปีที่ผ่านมามีการเผาตอซังข้าวโพดและลุกลามเกิดไฟป่า ส่งผลให้เกิดการการเผาและพบจุด Hot Spot มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ถึง 319 จุ

ที่บ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม ได้ร่วมกันรดน้ำหมักบนกองปุ๋ยหมักขนาดใหญ่ที่ทำจากตอซังข้าวโพดและมูลสัตว์ ในโครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานจากตอวังข้าวโพด และเศษพืชเพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่าและลดโลกร้อน ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งปีนี้พบว่ามีการปลูกข้าวโพดถึง 1 แสนไร่ มีจุดปั่นข้าวโพดทั้งหมด 36 จุดทำให้มีเศษตอซังข้าวโพดตกค้างในพื้นที่ประมาณ 9 หมื่นตัน ซึ่งปีที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะเผาทำลายจนส่งผลให้เกิดลุกลามเกิดไฟป่า จนส่งผลให้อำเภอแม่แจ่มพบจุด Hot Spot มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ถึง 319 จุด

ด้านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า ส่วนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม พบว่ามีการเผาทำลายเศษวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเป็นการทำลายอินทรียวัตถุในดินกรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ได้พระราชทานวิธีการทำปุ๋ยหมัก นำมาขยายผลเพื่อให้เกษตรกรได้ทำปุ๋ยหมักเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งมีตอซังข้าวผลตกค้างหลังการเก็บเกี่ยวจำนวนมากจึงได้จัดโครงการโครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานจากตอซังข้าวโพดขึ้นเพื่อลดการเผาและป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งกองปุ๋ยหมักขนาดใหญ่นี้มีน้ำหนักรวมถึง 1 พันตันและจะมีการทำปุ๋ยหมักในจัดอื่นเพื่อกำกัดเศษตอซังข้าวโพดในพื้นที่ทั้งหมดซึ่งหลังจากหมักจนได้ที่ก็จะนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ด้านนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม เปิดเผยว่าหลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดพบว่าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม มีเศษตอวังข้าวโพดในพื้นที่ถึง 9 หมื่นตันสามารถรวบรวมนำมาทำปุ๋ยหมักได้ประมาณ 3 หมื่นตัน ที่เหลืออีก 6 หมื่นตันจะอยู่ในพื้นที่ในป่าซึ่งยากต่อการขนออกมาเพื่อป้องกันการเผาทำลายจึงให้เกษตรกรในพื้นที่ไถกลบและนำไปเป็นอาหารสัตว์ต่อไป

000000000จบ000000000

Presspeoplethailand : รายงาน

Comments

comments