ขอเชิญร่วมประกวด วงสะล้อ ซอ ซึง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

Share This:

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการสืบสาน ถ่ายทอดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย โดยภาคเหนือ จัดการประกวด ประเภทวงสะล้อ ซอ ซึง กำหนดจัดประกวดรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัลจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัลจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

รับสมัครจำนวน ๑๕ คณะ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โอกาสนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด 

ประกาศและเกณฑ์การประกวด

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments