ประธานบอร์ด กปภ.เผย 4 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ และพะเยา เสี่ยงวิกฤตภัยแล้ง

Share This:

ประธานบอร์ด กปภ.เผย 4 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ และพะเยา เสี่ยงวิกฤตภัยแล้งขาดแคลนน้ำผลิตประปา จัดสรรงบเพื่อช่วยเหลือในการหาแหล่งน้ำ เชียงใหม่ได้กว่า 70 ล้านบาท ยังมั่นใจการบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่จะไม่เกิดผลกระทบเพราะจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้รองรับคาดใช้ได้ถึงพฤษภาคมนี้

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค (ประธานบอร์ด กปภ.) ได้เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์การผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ในโอกาสที่มาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เขต 9 ภาคเหนือตอนบน หลังประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ โดยนายจิรชัยกล่าวว่า พื้นที่ล่อแหลมที่ได้รับผลกระทบหนักจากน้ำแล้งคือเชียงใหม่ พะเยา แพร่และลำพูน แต่จากการประเมินแผนรับมือแล้ว ในเชียงใหม่ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับไว้ทุกระดับ มาตรการเฉพาะหน้าจะมีน้ำสำรองจากจุดต่างๆ ไว้อีกกว่าล้าน ลบ.ม.ใช้ในยามฉุกเฉิน ทำให้สามารถรองรับได้ถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนพะเยาที่น้ำกว๊านแห้งตอนนี้ก็จัดหาแหล่งน้ำสำรองมาแก้ไขแล้ว ส่วนแพร่และลำพูนก็มีแผนรองรับเช่นกัน เชื่อมั่นว่าจะไม่ให้กระทบกับน้ำอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอนและจะผ่านช่วงแล้งนี้ได้ไม่ถึงขั้นวิกฤตรุนแรง แต่ก็ไม่ให้ประมาทที่จะเฝ้าระวังขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งปัญหา และใช้น้ำกันประหยัดไว้ก่อน ขณะนี้ก็มีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในการดูแลเรื่องนี้ ทั้งจัดหา ปรับปรุงแหล่งน้ำ เจาะบาดาล ใช้งบประมาณทั้งหมดกว่า 2,098 ล้านบาท ในเชียงใหม่มีประมาณ 70 ล้านบาท จากมาตรการทั้งหมดอยากให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาแน่นอน

Comments

comments