เชียงใหม่ น้ำพุร้อนสันกำแพงเตรียมแผนรองรับภัยแล้ง

Share This:

สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ทำ นางฤติมา กันใจมา ผู้จัดการ น้ำพุร้อนสันกำแพง ตามพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำ ซึ่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำแร่จากใต้ดินทั้งหมด ไม่มีน้ำดิบอื่นๆ แต่ก็ไม่ประมาทมีการวางแผนรองรับไว้ในการสำรองแหล่งน้ำในบ่อ และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำรองรถน้ำไว้ในกรณีน้ำขาดแคลนขึ้นมา แต่มีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ถึงในปีนี้จะมีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น บางพื้นที่มีการขุดใช้น้ำใต้ดินแต่ก็เชื่อว่าไม่สงผลกระทบต่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน23

Comments

comments