วัน: 11 กุมภาพันธ์ 2016

เชียงใหม่ อาจารย์วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาคิดค้นประดิษฐ์เครื่องยิงลูกระเบิดที่ใช้ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารราคาประหยัดกว่าของจริงต้นทุนไม่ถึง 2 หมื่นบาท

Share This: อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโป […]
Read More

เชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช.นำร่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน

Share This: นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็น […]
Read More

นายอำเภอแม่วาง พร้อมสาธาณสุขเชียงใหม่ เข้าช่วยเหลือครูสาวล้มป่วยมะเร็งโพร่งจมูกระยะสุดท้าย

Share This: นายอำเภอแม่วาง พร้อมสาธาณสุขเชียงใหม่ เข้าช […]
Read More