ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก เกินค่ามาตรฐาน 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

Share This:

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก เริ่มขยับในตัวเมืองเชียงใหม่ เกินค่ามาตรฐาน 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลต่อสุขภาพ พบค่า ก๊าซโอโซน (O3) ที่ศาลากลางเชียงใหม่มีค่าเกินมาตรฐาน มีผลต่อสุขภาพ ขณะจุด HOTSPOT เริ่มขยับ เพิ่มขึ้นรวม 65 จุด

ผู้สื่อข่าวรายงาน การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เช้าวันนี้บริเวณศาลากลางเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 113 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะนำ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มี หมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM 10 มีค่า 97 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ส่วนจุดรตรวจวัดคุณภาพอากาศ กลางเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนยุพรายวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 มีค่า 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินจากค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง และ บนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง
ขณะเดียวกันพบว่ามีการเพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพเป็น 4 จุดเดิมมี ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกลางเมือง ดอยสุเทพ และเพิ่มขึ้น องแม่แจ่ม ซึ่งเป็นอีกพื้นที่ทางการเกษตร ของการปลูกข้าวโพด แหล่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้พบว่าจุด HOTSPOT ประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 65 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 0 จุด
พื้นที่เกษตร 0 จุด สะสมรวม 65 จุด อำเภอจอมทองคงที่ 22 จุด มากที่สุด แต่พบว่า อำเภอฮอด แม่วาง หางดง พร้าวและเชียงดาว เริ่มมีจุด HOTSPOT เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 2 – 4 จุด จนทำให้ในตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มมีหมอกควันขาวปกคลุมให้เห็นจนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM10 เพิ่มขึ้น เกิน 100 แล้วเป็นวันที่สอง

Comments

comments