ประปาเชียงใหม่สำรองน้ำสะอาด 2 หมื่น ลบ.ม.กรณีฉุกเฉินสามารถจ่ายน้ำได้ 8 ชั่วโมง

Share This:

ประปาเชียงใหม่ ต้องสำรองน้ำสะอาด 2 หมื่นลบ.ม. รองรับกรณีฉุกเฉินสามารถจ่ายน้ำได้ 8 ชั่วโมง ในเขตเมืองและใกล้เคียง ขณะภัยแล้งรุกลามมากขึ้นภาครัฐและเอกชนต้องมาขอน้ำไปแจกจ่ายกว่าวันละ 100 ลบ.ม. เพื่อบรรเทาแก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

นางผ่องพรรณ กันธิยะ พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประปาเชียงใหม่ เผยว่าจากสภาพความแห้งแล้งขณะนี้ มีภาครัฐที่ได้ทำเรื่องขอสนับสนุนน้ำประปาสะอาดเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ร่วมไปถึงภาคเอกชนก็มาขอซื้อน้ำไปส่งให้กับลูกค้าต่อวันเกือบ 100 ลบ.ม. ต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงนี้มีเข้ามาก ซึ่งทางประปาเชียงใหม่ได้จ่ายน้ำให้โดยไม่คิดเงินกับภาครัฐ แต่ภาคเอกชนจะคิดคิวละ 20 บาท ที่เข้ามาขอซื้อน้ำ
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภัยแล้งลุกลามมากขึ้น ส่งผลให้ขณะนี้ได้มีการสำรองน้ำสะอาด ไว้กรณีฉุกเฉินจำนวน 2 หมื่น ลบ.มมีกำลังส่งน้ำ 1,200 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง สามารถจ่ายน้ำได้ 8 ชั่วโมง หากโรงผลิตน้ำเกิดปัญหาขึ้นมา ครอบคลุมใน 8 อำเภอ คือเมือง สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง สารภี หางดง สันป่าตอง และแม่วาง ของผู้ใช้น้ำกว่า 1 แสนราย

Comments

comments