เกษตรกรทางใต้ เร่งสูบน้ำดิบจากคลองชลประทานกักเก็บเพื่อทำการเกษตร

Share This:

เกษตรกรทางใต้ เร่งสูบน้ำดิบจากคลองชลประทานกักเก็บเพื่อทำการเกษตร ขณะที่ชาวนาใจกล้าเสี่ยงทำนา หลังมีน้ำตามรอบเวรไหลลงพื้นที่ผ่านคลอชลประทานเริ่มไถนาเพื่อเตรียมปลูกขาวนาปรัง แต่บางพื้นที่ก็งดการพบว่ามีพื้นที่ปลูกกว่า 6 หมื่นไร่ จากแสนกว่าไร่

ขณะนี้พบชาวนา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กำลังไถปรับพื้นที่นาข้าว เพื่อเตรียมปลูกข้าวนาปรัง หลังจากมีการระบายน้ำจากคลองชลประทานแม่แตง ที่จัดสรรเป็นรอบเวรในการเปิดประตูระบายน้ำ โดยชาวนาอำเภอหางดง แม่วาง สันป่าตอง และดอยหล่อบางส่วน ก็เริ่มปลูกข้าวนาปรัง ถึงสถานการณ์น้ำในปีนี้จะเริ่มวิกฤตของปัญหาภัยแล้งก็ตาม พบว่ามีการสูบสำรองน้ำลงแหล่งน้ำของตนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อทำการเกษตร หล่อเลี้ยงต้นข้าว ร่วมไปใช้บ่อตอกใต้ดินสำรองเพื่อสูบน้ำหลังจากนี้ไปหากงดการจ่ายน้ำตามรอบเวรอีกครั้ง
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าจากการสำรวจล่าสุดพบว่ามีชาวนาปลูกข้าวนาปรังกว่า 6 หมื่นไร่ โดยอำเภอแม่แตงมากสุดกว่า 3 หมื่นไร ทั้งในเขตชลประทานและนอกชลประทานมีพื้นที่การปลูกกว่า 1 แสนไร่ ซึ่งการเสี่ยงของชาวนาในครั้งนี้ มีการจัดการที่ดีของแหล่งน้ำ ใช้น้ำจากคลองชลประทาน ใช้น้ำจากบ่อพักน้ำดิบ และบ่อตอกใต้ดิน ทำให้บางส่วนกล้าปลูกข้าว ถึงจะรู้ว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ก็จะเห็นพื้นที่นาว่างสลับกับที่นาทีปลุกแล้วและกำลังเริ่มปลูก

Comments

comments