เชียงใหม่ อาจารย์วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาคิดค้นประดิษฐ์เครื่องยิงลูกระเบิดที่ใช้ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารราคาประหยัดกว่าของจริงต้นทุนไม่ถึง 2 หมื่นบาท

Share This:

อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนาเชียงใหม่ พร้อมอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รอง ผอ.รร.โปลิเทคนิคฯ และอาจารย์ครรชิต เมฆขลา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ รร.โปลิเทคนิคฯ พร้อมอาจารย์วิเชฐ สินธุชัย อาจารย์ผู้สอนช่างยนต์ และในฐานะ ผู้กำกับประจำศูนย์การศึกษาวิชาทหาร (ศป.นศท.) มทบ.33 แถลงข่าวผลงาน โครงการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มิลลิเมตร หรือปืนคอ ที่ทาง ศป.นศท.มทบ.33 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนาเชียงใหม่ ผลิตขึ้นมาจนสำเร็จ พร้อมแถลงผลงานโครงการอื่นๆเช่นเครื่องมือช่วยค้นหาผู้เสียชีวิตที่จมอยู่ใต้น้ำ ด้วยเครื่องโซน่าร์ และเครื่องผลิตน้ำจากอากาศเป็นต้น

ด้านอาจารย์วิเชฐ สินธุชัย กล่าวว่า ตามที่มีหลักสูตรเรียนนักศึกษาวิชาทหารการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องยิงลูกระเบิด หรือเรียกกันทั่วไปว่า ปืนคอ ซึ่งศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ยังขาดเครื่องช่วยฝึกนักศึกษา ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคล้านนาเชียงใหม่ โดยตนได้คิดค้นเครื่องยิงปืนคอ ดังกล่าวขึ้นมาได้ในเงินงบประมาณ 2 หมื่นบาท โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาโดยคิดค้น 3 ช่วง ช่วงแรกทำเสร็จจากลงทุนเองทดลองยิงเกิดปัญหากระสุนจริงที่นำมาทดลองราคาแพงลูกละหลายพันบาท เมื่อซ้อมยิงลูกตกในป่าหายไปจำนวน 2 ลูก จึงคิดค้นใหม่ในช่วงที่ 2 คือใส่ผงสีในลูกปืน เพื่อจะทราบว่าลูกกระสุนตกที่ใดก็จะสามารถรู้จุดตก หรือภาษาทหารเรียนว่า สามารถตรวจเห็น ณ ตำบลกระสุนตกได้ คิดค้นเพิ่มปี 2557 จนสำเร็จนำมาสู่การฝึกในการปรับยิงมีผงสีเห็นชัดเจนและมีเสียงดัง หรือเสียงแตก ณ ตำบลกระสุนตก สามารถตรวจสอบจุดตกได้
ส่วนช่วงที่ 3 ปี 2558 ได้พัฒนาถึงความปลอดภัยของผู้ฝึกการยิงปืนคอดังกล่าว พัฒนากระสุนฝึกยิง ให้ตัวกระสุนมีสองส่วน ได้แก่ส่วนเปลือกนอก ซึ่งมีขนาดเท่ากับกระสุนจริง พัฒนาจากลูกปืนลูกซอง และส่วนกระสุนปลายที่บรรจุอยู่ภายในตัวเปลือกกระสุนจะตกไปทางด้านหน้าของเครื่องยิงลูกระเบิดประมาณ 10 เมตร และลูกปลายจะตกบริเวณเป้าหมายที่กำหนด โดยมีเสียงและควันสีที่สามารถตรวจการหาตำบลกระสุนได้ ซึ่งจะยิงได้ในระไกล 400 เมตร จากที่ปืนจริงยิงได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร นับว่าวันนี้ได้คิดค้นประดิษฐ์จนสำเร็จ กระสุนซ้อมยิงได้เหมือนจริง สามารถยิงได้จริง ตนได้ก๊อบปี้มาจากของจริงทุกอย่าง และทำขึ้นใหม่เองทั้งหมด และทำการทดลองใช้งานที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 มาแล้ว คือที่ค่าย รด.หนองฮ้อ และทำการสาธิตที่ เข้าชนไก่มาแล้วเช่นกัน ถือว่าได้มาตรฐานปลอดภัย อย่างไรก็ตามหากนำของจริงที่มาทำการสอน 1 เครื่องราคาแพงหลักแสนบาท แต่เครื่องนี้ราคาประมาณ 20,000 บาทเท่านั้น
13ดังนั้นโครงการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มิลลิเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระสุนซ้อมยิงของเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มิลลิเมตร ให้สามารถใช้ยิงได้ และเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องช่วยฝึกประกอบการเรียนการสอนในวิชาการปรับการยิงปืนคอ หรือเครื่องยิงลูกระเบิดดังกล่าวให้ศูนย์การศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศต่อไป 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments