เชียงใหม่ KICK OFF เด็กดับไฟป่าขอรักษาป่าต้นน้ำปิง เชียงดาวเผาป่าอันดับ 3 ของจังหวัด

Share This:

นายศราวุธ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF วันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอเชียงดาว นายอำเภอเชียงดาว กล่าวว่า จากปีที่ผ่านมา อ.เชียงดาวติดอันดับ 3 เกิด Hotspot มากพื้นที่หนึ่งของจังหวัด มีปัญหาหอมกควันและไฟป่า ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการให้ลดพื้นที่การเผาป่าหรือให้ปัญหาหมอกควันลดลง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเชื่อว่าจะช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเป็นป่าต้นน้ำของลำน้ำปิง ต้องรักษาไว้เพื่อให้มีน้ำไหลไปหล่อเลี้ยงคนทั่วทั้งประเทศ
นายภาคภูมิ โปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว กล่าวรายงานถึงปัญหาว่า อ.เชียงดาว ติดอันดับ 3 ที่เปิดปัญหาหมอกควันและไฟป่ามากในระดับจังหวัด ปีนี้จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 16 หมู่บ้าน 23 ชุมชน จำนวนพื้นที่รวมกว่า 20,000 ไร่ เป็นป่าต้นน้ำปิงนั้น ต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงพลังมวลชนให้รู้วิธีการดับไฟป่า ปรับใช้ในพื้นที่ จากที่สนับสนุนงบประมาณ และซื้อเครื่องมือดับไฟป่าให้แล้ว แต่ที่สำคัญต้องการปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.เชียงดาวทั้งหมดให้ลดพื้นที่การเผาน้อยลงมากที่สุด และการให้เย่วชนนักเรียนมาเรียนรู้การป้องกันไฟป่าเพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่อีกรุ่นต่อไป
ในการจัดกกิกรรม KICK OFF วันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีข้าราชการทุกภาคส่วนจำนวน 200 คนร่วมงาน พร้อมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อร่วมกันไปรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าต่อไป ในการจัดฝึกอบรมมีประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางเฟือง ต.ปิงโค้ง ให้เรียนรู้วิธีป้องกันและดับไฟป่า สาธิตอุปกรณ์ดับไฟ ทำอุปกรณ์ดับไฟป่าได้เองโดยการนำไม้ไผ่สานแตะ นำไปตบไฟป่าได้ สาธิตการทำแนวกันไฟ ได้แนะนำการทำปุ๋ยจากใบไม้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ และให้ความรู้โทษของการทำลายป่าทุกรูปแบบ พรบ.ป่าไม้ หากจับกุมผู้กระทำผิดเผาป่า และแผ้วถาง มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการทำผิดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีโทษรุนแรงหลายเท่าตัวเป็นต้น ให้ความรู้โดยหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว กรมป่าไม้ และการจัด KICK OFF วันรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจัดที่บริเวณ ที่ว่าการหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน23

Comments

comments