เป็นวันที่ 2 หมอกควันปกคลุมเมืองเชียงใหม่

Share This:

เป็นวันที่ 2 หมอกควันปกคลุมเมืองเชียงใหม่ ส่งผลค่าปริมาณก๊าซโอโซน และ PM10 ในตัวเมืองเชียงใหม่สูงสุดเมื่อวาน 128 ส่วนเช้านี้ ยังเกินจากค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงาน เป็นวันที่ 2 ของตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ยังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ วันนี้พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) วัดค่าได้ 117 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เกินมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ จากเมื่อวานนี้ 113 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ยังข้อแนะนำด้านสุขภาพเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มี หมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ ส่วนจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศกลางเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ ค่า PM10 วัดได้เช้านี้ 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อวานสูงสุด 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) วัดค่าได้ 102 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าจากกระแสลมผิวดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดเข้ามาในตัวเมืองส่ลผลให้นำหมอกควันเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ จนทำให้เกินค้ามาตรฐานเป็นวันที่ 2 ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้สลายไปได้คือฝนแต่ระยะนี้ไม่มีแนวโน้มของการกลุ่มฝนจะตกในระยะนี้ เพราะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทย แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือตอนมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ประกอบกับช่วงกลางวันยังมีฟ้าหลัว หรือหมอกแดด ทำให้ในตัวเมืองจะดูขาวเพิ่มมากขึ้น
ส่วนการรายงาน จุด HOTSPOT ประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานการเกิดจุด HOTSPOT 66 จุด ของ 11 อำเภอ เป็นอำเภอตอนใต้ 6 อำเภอ ตอนเหนือ 4 อำเภอ และตะวันออก 1 อำเภอ

Comments

comments