จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศห้ามเผา 60 วัน เริ่ม 16 กพ.นี้ไปจนถึง 15 เมย.

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศห้ามเผา 60 วัน เริ่ม 16 กพ.นี้ไปจนถึง 15 เมย. ห้ามการเผาโดยเด็ดขาดในที่โล่งทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดพร้อมมอบรางวัลผู้ชี้แบะแสรายละ 5 พันบาท ผ่านศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ค่าPM10 ลดต่ำกว่ามาตรฐานแล้ว ที่กลางเมืองสูง 111

หลังจากเกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ จนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ Pm 10 เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณก๊าซโอโซน (O3) กินค่ามาฐานที่ 100 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต้องมีการแจ้งเตือนไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้จากการตรวจสอบค่ามลพิษจากจุดตรวจวัดทั้ง 4 แห่ง มีที่สูงสุดจากจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศกลางเมืองเชียงงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงที่สุดแต่ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง
ด้านนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้ประกาศเรื่องกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่ดล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือ 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ต้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2559 หากมีผู้ฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉีบลขาด พร้อมให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การนำจับผู้กระทำผิดรางวัลละ 5000 บาท โดยแจ้งมาที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 053-112236,099-3751110 หรือ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

comments