เชียงราย วิกฤติภัยแล้งชาวนาอำเภอเวียงป่าเป้าเจาะบาดาลสูบน้ำเข้านา

Share This:

1ชาวนาในหมู่บ้านโป่งทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ทำการเจาะน้ำบาดาลกลางทุ่งนา เพื่อสูบน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงข้าวที่กำลังปลูกใหม่ ให้เติบโต แก้วิกฤติการขาดน้ำรอดพ้นไปได้โดยชาวนาได้ลงทุนเจาะน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องมือที่มีในหมู่บ้าน ดัดแปลงเครื่องสูบน้ำแบบโยก มาใส่สายพาน ต่อพ่วงกับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำที่ใช้ในการเกษตร รึแบบที่ติดกับรถไถนานั่นเอง เดินเครื่องทิ้งใว้ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ทุ่งนาก็มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นกล้าข้าวกินพื้นที่หลายสิบไร่ ชาวนาบอกว่า ไม่อยากทิ้งนาให้ร้างเปล่าประโยชน์เป็นเวลาหลายเดือน พวกเขาจะเสียรายได้ ถึงแม้ต้นทุนการผลิตข้าวในฤดูแล้งจะเพิ่มขึ้น จากการเจาะบาดาล และต้องซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องสูบน้ำ ก็ตาม แต่ก็ยังมีความหวังจากรายได้ที่จะขายข้าวได้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ดีกว่าไม่มีรายได้เลย หรือต้องทิ้งทุ่งนาไปทำงานขายแรงงานในต่างพื้นที่ 000000000จบ000000000

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments