วัน: 17 กุมภาพันธ์ 2016

สภาพหมอกควันยังปกคลุมตัวเมืองภาพมุมสูง จากเครื่องบินที่กำลังบินเข้าเขตตัวเมืองเชียงใหม่

Share This: สภาพหมอกควันยังปกคลุมตัวเมืองภาพมุมสูง จากเ […]
Read More

เชียงใหม่ อาจารย์อาชีวะเจ๋งประดิษฐ์เรือบังคับวิทยุค้นหาผู้เสียชีวิตจมใต้น้ำด้วยคลื่นโซน่าร์ราคาถูก

Share This: โดยผลงานดังกล่าวเป็นของอาจารย์จตุวัฒน์ บุญม […]
Read More