ผอ.ฝนหลวงเหนือเผยหลายจังหวัดร้องขอทำฝนหลวง แต่ปัญหความชื้นต่ำมาก

Share This:

ผอ.ฝนหลวงเหนือเผยหลายจังหวัดร้องขอทำฝนหลวง แต่ปัญหความชื้นต่ำมาก โดยเฉพาะการเพิ่มน้ำเขื่อนหลัก ยังคงชุดเคลื่อนเร็วหากมีปัจจัยเข้ามาพร้อมทำฝนหลวงทันที ขณะที่ 29 กพ.เปิดศูนย์ฝนหลวงทั่วประเทศ ที่จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เผยว่าขณะนี้มีหลายจังหวัดของภาคเหนืออาทิ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ พิจิตร สุโขทัย และเพชรบูรณ์ ร้องขอการช่วยเหลือทำฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ตลอดจนเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นป่าเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ ที่เริ่มเกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุมเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามยังประสบปัญหาจากความชื้นในอากาศที่ต่ำเหลือเพียง 5 % เท่านั้น ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติการทำฝนหลวง แต่ก็มีบางช่วงี่มีความชื้นแต่เป็นระยะสั้นๆ และบางพื้นที่ยังมีการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรไม่ต้องการเกิดฝนตก ทั้งนี้ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวง เตรียมเปิดตามแผนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เร็วขึ้นกว่ากำหนด เพื่อปล่อยเครื่องบินฝนหลวงไปประจำตามศูนย์ปฎิบติการของแต่ละภาพ แต่ขณะนี้ยังมีชุดเคลื่อนที่เร็ว ที่เตรียมพร้อมในการขึ้นปฎิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่มีความชื้นเพียงพอ

Comments

comments